Voorkom een slechte sfeer op de werkvloer
Een slechte sfeer op de werkvloer is rampzalig voor uw bedrijf. Het is niet gemakkelijk om deze negatieve ambiance aan te pakken, zeker niet als er sprake is van een klaagcultuur en slechte onderlinge communicatie. Met deze checklist kunt u het tij keren!
Spreek slecht functionerende werknemers aan
Het kan zijn dat een werknemer al jaren slecht functioneert, maar er – om welke reden dan ook – nooit op aangesproken is. Steek, om te beginnen, de hand in eigen boezem en neem de verantwoordelijkheid voor het ‘laten zwemmen’ van de werknemer. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Een objectieve (externe) begeleider kan hulp bieden, om de werknemer beter te laten functioneren.
 
‘Stokers’ zijn betrokken
Werknemers die zich snel druk maken (al dan niet op emotionele wijze), worden vaak gezien als ‘stokers’. Maar het zijn meestal wel de meest betrokken werknemers. Ga een open dialoog aan om te achterhalen wat hen bezighoudt of waar de schoen wringt. Deze groep spreekt misschien wel uit, wat anderen verzwijgen.
 
Uitnodigen in plaats van bestrijden
Tijdens vergaderingen wordt vaak veel kritiek geuit en proberen mensen anderen van hun gelijk te overtuigen. Er is sprake van strijd in plaats van een constructieve sfeer, en dus geen ruimte voor opbouwende kritiek en nieuwe ideeën. Stimuleer mensen die elkaar niet begrijpen om door te vragen en met elkaar in gesprek te gaan.
 
Vermijd beschuldigingen
Zeg niet: “Jij doet dat niet goed”, maar houdt de constatering algemeen, bijvoorbeeld “Ik signaleer dat er problemen zijn met de uitvoering van deze taak” of “Ik ervaar dat het niet altijd even soepel loopt”. Iemand direct aanspreken op gedrag wekt vaak weerstand, frustratie en een negatieve sfeer op.
 
Klagen is vragen
In veel bedrijven heerst een klaagcultuur. Het is immers makkelijk om onvrede te uiten, zonder er zelf iets aan te hoeven doen. In elke klacht schuilt een wens tot verbetering. Zie deze wensen niet als een aanval op uw capaciteiten of persoonlijkheid, maar als een kans voor de onderneming. Ga het gesprek aan, stel samen vast hoe en waardoor de onvrede ontstaan is, hoe lang het al speelt en welke mogelijke oplossingen er zijn. Zo creëert u betrokkenheid en draagvlak voor verbetering.
 
Wat zijn uw verwachtingen?
Wees duidelijk over uw verwachtingen omtrent kwaliteit, uitvoering, klantvriendelijkheid, continuïteit en prioriteiten. Medewerkers die goed weten wat hun kerntaken zijn, zijn vaak gemotiveerder en minder geneigd tot klagen. Bijvoorbeeld: een receptioniste die een hele stapel urgente administratieve werkzaamheden heeft liggen (neventaak), zal minder vriendelijk en uitgebreid de klanten ontvangen en te woord staan (kerntaak).
 
Geef het goede voorbeeld
Een betere wereld begint bij uzelf… Alleen al door zelf het goede voorbeeld te geven, kunt u veel doen. Bedenk dat werknemers negatief gedrag van u of andere leidinggevenden kunnen zien als een vrijbrief om dit gedrag te kopiëren of om nog een stapje verder te gaan. Met een verziekte sfeer als gevolg.
 
Van de werkvloer af
Om de sfeer te verbeteren kan het goed zijn om met het team buiten de werkvloer bijeen te komen. Dit kan met een borrel of een etentje, maar ook met een bedrijfsuitje of teambuildingsdag (of meerdere dagen). Er zijn tal van activiteiten te bedenken waarbij men elkaar moet helpen en op elkaar moet kunnen vertrouwen. Of juist direct gericht op de problemen met teamtrainingen, workshops en oefeningen. Hier komen knelpunten naar voren en er kan een onderlinge band worden gesmeed die zijn weerslag heeft op de werkvloer.

Met dank aan: René van der Weerd, OCD te Deventer.
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.
Lees ook…
Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos…
Minder werkgeversrisico, meer ondernemen ? Minder personeelsadministratie ? Maximaliseer uw flexibiliteit ? Geen risico bij ziekteverzuim. Lees…
Helemaal thuiswerken zijn de meeste mensen inmiddels spuugzat, maar af en toe een dagje thuiswerken willen we er wel inhouden. Reden genoeg dus om een…