Categorieën

Regels voor vakantiedagen bij ziekte. Vervaltermijn niet opgenomen vakantiedagen.

De regeling vakantiedagen is sterk veranderd sinds 1 januari 2012. Werknemers bouwen voortaan gedurende de gehele ziekteperiode vakantiedagen op. Ook vervallen wettelijke dagen na 6 maanden, met als doel werknemers te stimuleren vrij te nemen en de stuwmeren aan verlofdagen in te perken. Wat heeft dat voor gevolgen voor jou als werkgever?

In het kort komt de wijziging hierop neer:

– Langdurig zieke werknemers bouwen meer vakantiedagen op dan in de huidige situatie;
– Het moet makkelijker en vanzelfsprekender worden tijdens ziekte vakantiedagen op te nemen;
– Wettelijke dagen krijgen een vervaltermijn van 6 maanden na het opbouwjaar;
– Bovenwettelijke dagen houden de verjaringstermijn van 5 jaar;
– Nieuw opgebouwde wettelijke dagen vervallen het eerst.

Wat niet verandert, is dat afspraken tussen werkgever en werknemer mogelijk blijven, en dat bij het einde van het dienstverband niet opgenomen vakantiedagen moeten worden uitbetaald.

Huidige situatie

Elke fulltime werknemer heeft bij een werkweek van 40 uur recht op 20 vakantiedagen, de zogeheten wettelijke dagen. Bij parttimers wordt dit berekend naar rato. De meeste werknemers hebben daarnaast vaak nog recht op extra dagen, de zogeheten bovenwettelijke dagen.
Voor 2012 gold er een verjaringstermijn van 5 jaar.

Opbouw gaat ook bij ziekte door

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie loopt de opbouw van vakantiedagen gewoon door, ongeacht of een werknemer ziek is of niet.

Als een fulltime medewerker 2 jaar ziek is, bouwt hij dus voortaan 40 wettelijke dagen op.

Vervaltermijn van 6 maanden

Overigens geldt er een termijn waarop de wettelijke dagen vervallen, namelijk 6 maanden na het opbouwjaar.

Dit houdt in dat een werknemer gedurende een jaar zijn vakantiedagen moet opmaken, maar als dat niet lukt nog 6 maanden heeft om dat alsnog te doen. Daarna vervallen eventueel overgebleven wettelijke dagen.

Tenzij…

De verjaringstermijn is echter 5 jaar als de werknemer redelijkerwijs niet al zijn wettelijke dagen heeft kunnen opnemen, zoals door ziekte of zwangerschap, maar ook als de werkgever hem belet om zijn dagen op te nemen. Bijvoorbeeld wegens personeelskrapte, of een piek in de werkzaamheden.

De werknemer moet echter wel zelf aannemelijk maken dat hij om een goede reden zijn vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen.

Zorg dat (zieke) werknemers op vakantie kunnen

Van belang is dat je werknemers in de gelegenheid stelt om vakantie te nemen. Vraag daarom bijvoorbeeld aan het begin van het jaar wanneer je werknemers vakantie willen nemen. Zie ook het Advies van de week: “Kan ik bepalen wanneer mijn medewerkers vakantie moeten opnemen?”

Dit geldt ook voor zieke werknemers, aangezien vakantie voor hen hetzelfde doel heeft, namelijk recuperatie. Als een zieke werknemer tijdelijk vrijgesteld wil worden van verplichtingen ten aanzien van reïntegratie, dan moet hij vakantie opnemen. Opgenomen dagen gelden niet als vakantiedagen als ze onderdeel zijn van de reïntegratie, maar wel als het doel ervan alleen uitrusten is.

Afspraken zijn mogelijk

Afwijken is mogelijk, als dat maar niet ten nadele gaat van de rechten van de werknemer. Werkgevers en werknemers kunnen dus (individueel of collectief) afspraken maken over een langere vervaltermijn. Daarbij wordt wel aangetekend dat beide partijen oog moeten hebben voor het belang van het regelmatig opnemen van vakantiedagen.

Administratie

Het bijhouden van vakantiedagen vraagt een nauwkeureige administratie. Zorg dat je daar een goed systeem voor hebt, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Lees ook…
Misverstanden over vakantierechten zorgen jaarlijks voor stress. Hoeveel vakantiedagen hebben werknemers? Mag je een vakantieaanvraag weigeren? Wat als…
i.s.m.
Hoe je het ook wendt of keert, het coronavirus heeft een flinke impact (gehad) op mkb-ondernemers in Nederland. Ook als het aankomt op het werven en…
Faillissement is het schrikbeeld van iedere ondernemer. Je zakelijke droom gaat in rook op, inclusief je geïnvesteerde geld, tijd, denkkracht en…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.