Categorieën

Een medewerker maakt het in uw ogen zo bont dat u hem het liefst direct de laan uitstuurt. Kan dat? Wanneer kunt u iemand op staande voet ontslaan en waar moet u dan rekening mee houden?

Vraag aan De Zaak Advies

“Wij hebben geconstateerd dat een medewerker die in de buitendienst werkt, gewoon thuis zit wanneer hij zegt bij klanten te zijn. Is dat een reden voor ontslag op staande voet? Of kan ik hem op zijn minst op non-actief stellen?”

Antwoord van Martijn Croon, adviseur bij De Zaak

“Nee, in dit geval kunt u de medewerker niet op staande voet ontslaan. Daar moet een dringende reden voor zijn, en dat is hier niet aan de orde. Dringende redenen voor ontslag op staande voet zijn bijvoorbeeld fraude, diefstal en mishandeling.”

“Als er een reden voor ontslag op staande voet is, moet u een aantal zaken in acht nemen. Zo moet u de reden ‘onmiddellijk en nadrukkelijk’, dus direct na de gebeurtenis die aanleiding is voor het ontslag, mededelen aan de werknemer. Dit kan mondeling, maar het verdient aanbeveling om dit schriftelijk, met een aangetekende brief, te doen.”

“U moet de medewerker in dit geval ook niet op non-actief stellen. Dat zou niet gezien worden als een redelijke reactie. Want: wat voor belang zou u erbij hebben? Als u een medewerker op non-actief stelt, bent u bovendien verplicht het salaris door te betalen.”

Officiële waarschuwing

“U moet de medewerker wel een officiële waarschuwing geven. Ga het gesprek met hem aan. Doe dit bij voorkeur met een derde persoon erbij die een verslag van het gesprek maakt. Maak goed duidelijk dat het gedrag onacceptabel is en geef de medewerker tijdens het gesprek de officiële waarschuwing.”

“Laat het gespreksverslag door de medewerker ondertekenen voor ontvangst en akkoord. Daarmee heeft u een basis voor een dossier voor het geval de medewerker zin gedrag niet aanpast en uiteindelijk een verzoek om een ontslagvergunning of ontbindingsverzoek op zijn plaats is.”

Lees ook…
Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven. Als ondernemer is het belangrijk om…
Quiet quitting is een mogelijk zorgelijke nieuwe trend onder generatie z medewerkers. Quiet quitters nemen geen ontslag maar beperken hun inspanningen…
Wat is een cao? Moet jouw bedrijf voldoen aan een cao? En hoe pas je de cao toe binnen je bedrijf? Lees hier de basisregels over de collectieve…