In Nederland is het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag de ondergrens voor wat u uw werknemers mag betalen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen minimumloon en minimumjeugdloon. Bij onderbetaling worden boetes uitgedeeld.

Wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag is de ondergrens (minimale beloning) van wat u uw personeel aan loon mag betalen. Het minimumloon geldt voor ongeschoolde arbeid (bijvoorbeeld werk aan de lopende band of schoonmaakwerkzaamheden) bij een 40-urige werkweek.

U mag alleen mínder dan het minimumloon betalen als uw werknemer minder dan 40 uur per week werkt, of als hij jonger is dan 23 jaar. Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt namelijk het minimumjeugdloon (zie onder).

Werknemer tussen 23 en 65 jaar: minimumloon
Elke werknemer tussen de 23 en 65 moet minimaal het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dit geldt ook voor flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten, en buitenlandse werknemers. Ook buitenlandse werknemers die u inhuurt of die via aan- of onderaanneming werken, moeten minstens het minimumloon krijgen.

Werknemer tussen 15 en 23 jaar: minimumjeugdloon
Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. De hoogte hiervan hangt af van de leeftijd.

Hoogte minimumloon
De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (op 1 januari en 1 juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. De laatste wijziging, per 1 januari 2013, ziet u hier »

Controle door Inspectie SZW
Inspectie SZW controleert of u minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betaalt. Als wordt vermoed dat u minder betaalt, dan mag deze instantie uw administratie inzien, meenemen om te kopiëren en in beslag nemen. Lees daar meer over op de site van Inspectie SZW in Minimumloon en -vakantiebijslag »

Boetes en dwangsom bij onderbetaling
U kunt een boete krijgen als blijkt dat u te weinig betaalt. De hoogte hangt af van hoe ver het loon afwijkt van het  minimumloon en de minimumvakantiebijslag.

De boete kan oplopen tot maximaal:
– € 6.000 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder het minimumloon);
– € 700 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder de minimumvakantiebijslag).

U moet binnen vier weken het achterstallige loon aan de werknemer(s) betalen, anders kunt u een dwangsom krijgen van maximaal € 300,- per werknemer voor elke dag dat het achterstallige loon niet is betaald.

Het maximale bedrag dat een werkgever per werknemer aan dwangsom kan worden opgelegd, bedraagt € 25.000.

Lees ook:
Minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2013 »
Minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2012 »

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Lees ook…
Minimaliseer werkgeversrisico’s, Minder personeelsadministratie, Maximaliseer je flexibiliteit en geen risico bij ziekteverzuim. Lees…
i.s.m.
Het lijkt wel alsof iedereen op dit moment op zoek is naar personeel. Dit betekent dat er ook veel bedrijven zijn die met elkaar concurreren om talent….
i.s.m.
Jij bent ondernemer. Zodra je (nieuw) personeel wilt aannemen kom je voor de keuze: welke type contract bied ik aan? Veel ondernemers kiezen eerst voor…