Categorieën

Om op te vallen bij potentiële sollicitanten moet je personeelsadvertentie goed in elkaar zitten. Waar moet je op letten en wat kun je er wel of niet inzetten?
De vorm en omvang van de advertentie worden mede bepaald door het niveau van de functie, het aantal mensen dat je zoekt en het beleid van je bedrijf. 

Informatie over de functie:

 • formuleer duidelijk wat je wilt en wat je te bieden hebt, zodat belangstellenden in één oogopslag kunnen zien of de advertentie voor hen interessant is.
 • beschrijf de functie zo nauwkeurig mogelijk. Vermijd te algemene termen: ‘administratief medewerker m/v’ zegt weinig over de functie. Vermeld eventuele groeimogelijkheden en geef een paar kerntaken aan.
 • beschrijf gedetailleerd wat de selectiecriteria zijn voor de nieuwe medewerker.
 • beschrijf hoe de sollicitatieprocedure verder zal verlopen.
 • vermeld kort de arbeidsvoorwaarden, zoals de soort overeenkomst, aantal werkuren, proeftijd, het salaris, onkostenvergoedingen, pensioenregeling en dergelijke.
 • vergeet niet te vermelden hoe sollicitanten kunnen reageren en binnen welke termijn.

Informatie over het bedrijf:

 • Een korte beschrijving van je bedrijf en het product of dienst dat je levert met een verwijzing naar de website
 • Noem ook het aantal medewerkers. De ene sollicitant geeft de voorkeur aan een klein bedrijf, de andere aan een groot. Ook geeft het een beeld van de carrièreperspectieven binnen het bedrijf.

Tips:

 • Wees zo concreet mogelijk; vermijd kwalificaties die weinig of niets toevoegen. Wat jij onder ‘uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden’ verstaat, kan iets heel anders zijn dan je buurman.
 • Vermijd onnodig lange zinnen die geen informatie toevoegen. Beknoptere zinnen zijn vaak duidelijker.

Wat mag wel en niet?

Bij het opstellen van de advertentie moet je een aantal wettelijke bepalingen in de gaten houden. De Wet Gelijke Behandeling (WGB) verbiedt het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen, net als onderscheid tussen gehuwden en ongehuwden. Ook mag je geen ongegronde leeftijdseisen stellen. Je mag een bepaalde eigenschap niet vragen als die niet relevant is voor het vervullen van de functie. Je mag niet eisen dat iemand een bepaalde lengte heeft als dat niets met het uitvoeren van het werk te maken heeft; alleen eisen die relevant zijn voor de functie mag je vermelden. Dit geldt ook voor het opleidingsniveau, het moet passen bij de functie.

 • maak gebruik van geslachtsneutrale woorden zoals persoon en kandidaat en termen als hij/zij en niet alleen ‘hij’ of ‘zij’.
 • het gebruik van alleen mannelijke functietermen is gebruikelijk, als je hierachter ‘m/v’zet. Bijvoorbeeld: directeur m/v. Sommige beroepen vormen hierop een uitzondering, zoals secretaresse. 
Lees ook…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…
Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. Je kunt je gelukkig voor deze kosten verzekeren. In dit…