Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als ondernemer te maken met sociale toeslagen, vakantiegeld, premie volksverzekeringen, cao-afhankelijke bijdragen en meer. Dit noemen we samen ook wel werkgeverslasten. In dit artikel leggen we uit met welke werkgeverslasten je te maken krijgt en hoe je ze kunt berekenen.

Inhoudsopgave

Werkgeverslasten uitgelegd

Werkgeverslasten zijn de kosten die jij als werkgever betaalt bovenop het brutoloon. In het algemeen komen deze in Nederland neer op 20 tot 35 procent van het brutosalaris.

Soorten werkgeverslasten

Er zijn meerdere soorten werkgeverslasten: vaste (verplichte) en aanvullende (facultatieve) werkgeverslasten. Bij elkaar opgeteld de totale werkgeverslasten. We leggen per categorie uit hoe het met de vaste werkgeverslasten en aanvullende werkgeverslasten zit en wat eronder valt.

 1. Directe loonkosten (vaste werkgeverslasten)
 2. Indirecte loonkosten (aanvullende werkgeverslasten)
 3. Ingehouden loonheffingen (vaste werkgeverslasten)
 4. Overige loonkosten (extra werkgeverslasten)

 

1. Directe loonkosten

De directe loonkosten zijn voor de werknemer met meest zichtbaar. Dit zijn de kosten die naast het salaris op de loonstrook gespecificeerd zijn. Denk aan vakantietoeslag, een bonus en een eventuele winstuitkering.

Het vakantiegeld bedraagt meestal 8 procent van het bruto jaarsalaris. In dit artikel leggen we uit hoe het uitbetalen van vakantiegeld werkt en hoeveel je ervoor moet reserveren.

2. Indirecte loonkosten

De indirecte kosten komen bovenop de directe loonkosten. Dit verschilt per bedrijf, aangezien dit om secundaire arbeidsvoorwaarden gaat. Denk hierbij aan:

 • Pensioenopbouw
 • Auto van de zaak
 • Fiets van de zaak
 • Laptop en mobiele communicatiemiddelen
 • Overwerkvergoeding
 • Maaltijdvergoeding
 • Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid
 • Dertiende maand
 • Werkplek inrichten
 • Eventuele werkkleding

Indien de sector waarin je opereert een cao heeft, dan zijn daar vaak afspraken in opgenomen over dit soort vergoedingen. Zeker de pensioenkosten zijn vaak vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.

3. Loonheffing

Loonheffing – ook wel sociale lasten genoemd – is de belasting over het salaris van de werknemers. Simpel gezegd betaal je als werkgever zo’n 20 to 35 procent meer dan het bedrag dat de werknemer op zijn of haar bankrekening krijgt.

Indien je uitzendkrachten hebt lopen, dan hoef je als bedrijf geen loonheffing te betalen. Dit regelt het uitzendbureau. Uiteraard worden deze werkgeverslasten wel aan je doorberekend.

Loonheffing is verplicht. De loonheffing bestaat uit de volgende kosten voor de werkgever:

 • Loonbelasting
 • Inkomensafhankelijke Bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage zvw)
 • Premie volksverzekeringen: AOW, ANW en WLZ
 • Premie werknemersverzekeringen: WW, WAO, WIA en ZW

4. Onbelaste vergoedingen

Op basis van de werkkostenregeling zijn niet alle vergoedingen die je aan het personeel uitkeert belast met loonbelasting. Dit zijn overigens wel zaken waar werknemers naar kijken en ze zien dit vaak als extra arbeidsvoorwaarden. In dit artikel leggen we uit hoe je als ondernemer de werkkostenregeling kunt gebruiken.

Zaken die je als werkgever binnen de werkkostenregeling onbelast mag vergoeden zijn bijvoorbeeld:

 • Opleiding, training en studiekosten
 • Kerstpakketten
 • Bedrijfslunches
 • Reiskostenvergoeding
 • Thuiswerkvergoeding

Werkgeverslasten in 2022

De werkgeverslasten in 2022 liggen tussen de 20 en 35 procent van het brutoloon. Bij kleine werkgevers ligt dit percentage lager dan bij grote werkgevers.

Dit komt omdat bepaalde premies (WAO en WIA) gedifferentieerd zijn. Dit betekent dat middelgrote en grote werkgevers 7,05 procent betalen, terwijl bij kleine werkgevers dit percentage op 5,49 procent ligt.

Kleine, middelgrote en grote werkgevers

Elke werkgever wordt ingedeeld in een klasseafhankelijke omvang van de totale loonsom. Die wordt berekend aan de hand van het aantal werknemers en het gemiddelde premieplichtige loon. Voor 2022 is dit 35.300 euro.

 • Kleine werkgevers: premieplichtige loonsom kleiner of gelijk aan € 882.500
 • Middelgrote werkgevers: premieplichtige loonsom tussen € 882.500 en 3.530.000.
 • Grote werkgevers: premieplichtige loonsom groter dan € 3.530.000.

Werkgeverslasten berekenen

De kosten berekenen doe je door het loon van alle werknemers van een heel kalenderjaar bij elkaar op te tellen. Hierbij maakt het soort contract niet uit. Alles bij elkaar opgeteld is het bedrag onder aan de streep de totale werkgeverslasten.

Ook personeel dat slechts een deel van het jaar heeft gewerkt telt mee bij het berekenen van werkgeverslasten (met uitzondering van uitzendkrachten). Het gaat om de volgende kosten:

 • Bruto salaris
 • Vakantietoeslag
 • Bonussen
 • Reiskosten en thuiswerkvergoedingen
 • Totale bedrag aan loonheffingen

Veelgestelde vragen over werkgeverslasten

 

Wat valt onder werkgeverslasten?

Onder de werkgeverslasten vallen alle directe en indirecte loonkosten, loonheffing en overige kosten, zoals werkplekken en opleiding.

Hoeveel zijn de werkgeverslasten?

De werkgeverslasten voor 2022 liggen tussen de 20 en 35 procent van het brutoloon.

Wat is werkgeversdeel?

Werkgeversdeel zijn de kosten die de werkgever afdraagt aan sociale lasten (loonheffing).

Financiering zonder businessplan of papierwinkel?
Wil je investeren of juist tekorten oplossen? Bereken online binnen 15 minuten wat je financieringsopties zijn en tegen welke voorwaarden. Simpel, snel en zonder gedoe.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
Een van je werknemers is een kersverse moeder of trotse papa geworden. De werknemer wil wat minder gaan werken om te wennen aan de nieuwe…