Column Marc van Westerlaak | Aon

Werkgevers zouden mantelzorgers onder hun personeel actiever moeten koesteren en steunen. Dat is mijn conclusie na gesprekken met uiteenlopende werkgevers. Niet alleen vanuit sociaal oogpunt, maar ook vanwege hun onderschatte waarde voor het bedrijf. Mantelzorgers zijn privé, maar ook op de werkvloer vaak erg betrokken medewerkers. Daarmee dragen ze bij aan een goede werksfeer en zijn ze een welkome bron van steun voor collega’s.
Veel werkgevers blijken niet actief naar het aantal mantelzorgers onder hun personeel te vragen. Toch zijn de feiten confronterend: maar liefst 10% van de ruim vier miljoen mantelzorgers gaf in 2015 aan ernstige belasting te ervaren als gevolg van verleende mantelzorg, zo blijkt uit cijfers van het SCP. Zes procent is daadwerkelijk ziek of overspannen geworden. Als mantelzorgers geruime tijd zorg verlenen, neemt het risico op langdurige ziekte fors toe.

Roep om mantelzorg groeit

Niet alleen in gesprekken met klanten merk ik dat mantelzorg oprukt. Het blijkt ook uit harde cijfers. Volgens het SCP deed in 2004 zo’n 13% van de werkenden aan mantelzorg. In 2012 was dat percentage toegenomen tot bijna 18%. De roep om mantelzorg groeit niet alleen door vergrijzing, maar ook door veranderende wetgeving. Gemeenten zijn als gevolg van de nieuwe Wmo terughoudender in hun hulpverlening geworden. Klopt iemand aan voor hulp, dan gaan ze eerst na wat de mogelijkheden van mantelzorg zijn.
Sterk onderbelicht is dat mantelzorgers niet alleen fysiek belast zijn met ‘zorgen’, maar ook met alle administratie die erbij komt kijken. Gemiddeld zijn ze maar liefst zo’n drie uur per week aan ‘papierwerk’ kwijt. Mede door alle verplichte administratie kunnen steeds meer mantelzorgers hun zorgtaak niet in hun eentje bolwerken. Een op de drie komt zoveel tijd te kort, dat hij hulp nodig heeft van derden.

Concrete steun

In gesprekken over verzuim krijg ik vaak de vraag wat een werkgever kan doen om mantelzorgers te steunen. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden. Ik geef je vijf concrete voorbeelden:
1. Zorg voor een open sfeer in het bedrijf. Werknemers moeten hun zorgtaak en de bijkomende stress open en eerlijk durven bespreken.
2. Bied bij een te hoge druk niet alleen een luisterend oor, maar denk ook actief mee over concrete ondersteuning zoals de inzet van een (mantelzorg)coach.
3. Kom mantelzorgers tegemoet met flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden of onderzoek hoe een mantelzorger dichter bij huis kan werken.
4. Benut je zorgcollectiviteit. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden diverse vormen van ondersteuning specifiek voor mantelzorg.
5. Maak van mantelzorg een vast onderdeel van je gezondheidsbeleid. Zo weet je zeker dat het een agendapunt blijft in plaats van een incidenteel thema.
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Lees ook…
i.s.m.
We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, waardoor de jacht op het vinden van goed personeel of het juiste talent, een grote uitdaging is. Een…
Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos…
Met een piek van 17,1% noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De hoge inflatie heeft…