Categorieën

Bent u verplicht om als u de werkkostenregeling invoert binnen uw bedrijf, alle medewerkers gelijk te behandelen? Lees het antwoord hier.

De werkkostenregeling

“Als ik binnen mijn bedrijf de werkkostenregeling wil invoeren, ben ik dan verplicht om alle werknemers gelijk te behandelen? Het gaat daarbij met name om het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen die ik als werkgever ten laste van de vrije ruimte wil brengen, zodat de werknemer die belastingvrij kan incasseren.

Als ik de ene werknemer een belastingvrije fiets van de zaak wil geven, of een Armani-kostuum, moet ik dat dan aan alle medewerkers geven? Geldt hier: gelijke monniken, gelijke kappen?”

Antwoord

Neen, dat is niet verplicht.

Het gaat hier om een arbeidsrechtelijk aspect van de werkkostenregeling. De Hoge Raad heeft in 2005 een belangrijke uitspraak gedaan over deze kwestie, en beslist dat het een algemeen erkend rechtsbeginsel is dat gelijke gevallen in gelijke omstandigheden op een gelijke wijze beloond dienen te worden. Dat moet beoordeeld worden aan de hand van goed werkgeverschap.

Die uitspraak lijkt tot een verplichte gelijke beloning van alle medewerkers in eenzelfde werksituatie te leiden, maar dat is niet zo. Want, zo oordeelde ons hoogste rechtscollege, een objectieve rechtvaardigingsgrond kan reden zijn om een afwijkende beloning toe te staan. En daarbij moeten alle omstandigheden van de betreffende situatie in de beoordeling worden betrokken.

Een werkgever komt pas in strijd met het vereiste van goed werkgeverschap als de ongelijke behandeling van werknemers naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Kortom, als u een verklaring heeft waarom de ene werknemer wél, en de andere niet in aanmerking komt voor zo’n fraai kostuum, levert u dat geen problemen op.

Bron: BelastingBelangen

Lees ook…
Zit die ene medewerker nog wel lekker in zijn vel? Houdt hij zich de gemaakte werkafspraken? Op deze vragen krijg je als werkgever antwoord door…
Elk jaar, vrijwel altijd in mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een…
Wat is een cao? Moet jouw bedrijf voldoen aan een cao? En hoe pas je de cao toe binnen je bedrijf? Lees hier de basisregels over de collectieve…