Bent u verplicht om als u de werkkostenregeling invoert binnen uw bedrijf, alle medewerkers gelijk te behandelen? Lees het antwoord hier.

De werkkostenregeling
“Als ik binnen mijn bedrijf de werkkostenregeling wil invoeren, ben ik dan verplicht om alle werknemers gelijk te behandelen? Het gaat daarbij met name om het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen die ik als werkgever ten laste van de vrije ruimte wil brengen, zodat de werknemer die belastingvrij kan incasseren.

Als ik de ene werknemer een belastingvrije fiets van de zaak wil geven, of een Armani-kostuum, moet ik dat dan aan alle medewerkers geven? Geldt hier: gelijke monniken, gelijke kappen?”

Antwoord
Neen, dat is niet verplicht.

Het gaat hier om een arbeidsrechtelijk aspect van de werkkostenregeling. De Hoge Raad heeft in 2005 een belangrijke uitspraak gedaan over deze kwestie, en beslist dat het een algemeen erkend rechtsbeginsel is dat gelijke gevallen in gelijke omstandigheden op een gelijke wijze beloond dienen te worden. Dat moet beoordeeld worden aan de hand van goed werkgeverschap.

Die uitspraak lijkt tot een verplichte gelijke beloning van alle medewerkers in eenzelfde werksituatie te leiden, maar dat is niet zo. Want, zo oordeelde ons hoogste rechtscollege, een objectieve rechtvaardigingsgrond kan reden zijn om een afwijkende beloning toe te staan. En daarbij moeten alle omstandigheden van de betreffende situatie in de beoordeling worden betrokken.

Een werkgever komt pas in strijd met het vereiste van goed werkgeverschap als de ongelijke behandeling van werknemers naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Kortom, als u een verklaring heeft waarom de ene werknemer wél, en de andere niet in aanmerking komt voor zo’n fraai kostuum, levert u dat geen problemen op.

Bron: BelastingBelangen

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Lees ook…
MijnZaak biedt ondernemers een platform voor al hun juridische documenten, exclusieve ondernemers kortingen en… onbeperkt eerstelijns advies. Wij…
Het is eindelijk zo ver: het thuiswerkadvies is er af. Kantoormedewerkers mogen weer terug naar kantoor maar niet iedereen is daar blij mee. De…
Faillissement is het schrikbeeld van iedere ondernemer. Je zakelijke droom gaat in rook op, inclusief je geïnvesteerde geld, tijd, denkkracht en…