Kosten ziekteverzuim

Werkgevers schatten gemiddeld in dat een zieke werknemer 143 euro per dag kost. In werkelijkheid blijkt het gemiddeld 230 euro per dag te zijn. Waaruit bestaan die kosten? Hoe kun je voorkomen dat je bedrijf er de dupe van is?
De genoemde cijfers komen uit onderzoek van Baken Adviesgroep in opdracht van Delta Lloyd, onder 361 werkgevers.

Inschatting kosten te laag

71 procent van de bedrijven in Nederland schat verzuimkosten te laag in. 19 procent van de bedrijven denkt dat een zieke werknemer je slechts 50 euro per dag kost. Kleine bedrijven met maximaal 10 werknemers denken dat een zieke werknemer een bedrijf 137 euro per dag kost. De grootst gemeten categorie (met meer dan 100 werknemers) denkt dat een zieke werknemer het bedrijf 168 euro per dag kost.

Kosten verzuim

Maar waar bestaan verzuimkosten dan precies uit?
  • Loonkosten
    Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 70 procent van het loon gedurende 104 weken door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld 230 euro per dag.
  • Indirecte kosten
    Kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Hiermee kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim 400 euro per dag.

Lichte daling verzuim

TNO schatte voor 2012 in dat de werkgeverskosten bij verzuim in totaal circa 11,5 miljard euro bedragen, alleen al voor de loondoorbetalingsverplichting. Hiervan neemt werkgerelateerd ziekteverzuim bijna de helft voor zijn rekening: 5 miljard euro. Mede door beter verzuimbeleid van werkgevers is het aandeel werknemers dat per jaar verzuimt de laatste jaren wel licht gedaald. In 2005 verzuimde 54 procent van de werknemers wel eens een dag of langer en in 2013 was dat 47,7 procent van de werknemers (NEA 2013; CBS Statline, 2014).

Fouten maken is menselijk, maar maak je ze tijdens je werkzaamheden dan kan dit vervelende financiële gevolgen hebben. Bekijk daarom de verschillende opties van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Langdurig verzuim overal

Lees ook…
Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos…
i.s.m.
De juiste kandidaat voor jouw openstaande vacatures vinden is een uitdaging. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het vervullen van een…
Jaarlijks krijgen een miljoen mensen in Nederland te maken met grensoverschrijdend gedrag op werk, zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie….
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
Zit die ene medewerker nog wel lekker in zijn vel? Houdt hij zich de gemaakte werkafspraken? Op deze vragen krijg je als werkgever antwoord door…
Thuiswerken is here to stay. Veel werknemers willen na de coronapandemie geen afscheid nemen van hun thuiskantoor, blijkt uit een groot onderzoek. Ruim…