Door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip leek een DGA met verschillende eigen BV's zwaar de klos te zijn. Voor elk daarvan zou zorgpremie moeten worden afgedragen, wat bij elkaar opgeteld voor bepaalde DGA's kan oplopen tot ruim € 10.000,- per jaar. Staatssecretaris van Financiën Weekers wijst echter op een alternatief.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Een DGA die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en bij meerdere eigen BV’s in dienst is, moet voor elke arbeidsbetrekking inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet afdragen. Hoewel hierbij wel telkens het maximum van € 2.873,- per jaar (maximumbijdrageloon van € 50.853 x de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 5,65%) geldt, zou een DGA met bijvoorbeeld 4 BV’s, meer dan € 10.000,- per jaar kwijt zijn aan zorgbijdrage.

Staatssecretaris van Financiën Weekers lijkt echter inmiddels de kou uit de lucht te hebben gehaald.

Teruggaaf en voorschot

Als eerste wijst hij er op dat de betreffende DGA’s na afloop van het jaar het bedrag dat boven het maximumbijdrageloon is ingehouden, automatisch terugkrijgen van de Belastingdienst. Doorgaans zal dat gebeuren in het derde kwartaal van het jaar na het kalenderjaar waarin het loon is ontvangen.

Daarnaast keert de Belastingdienst, in het derde kwartaal van het jaar waarin het loon is ontvangen, al zoveel mogelijk voorschotten uit op de te verwachten teruggaaf. Uiteindelijk worden die weer met de definitieve teruggaaf verrekend.

Een DGA die geen voorschot ontvangt, maar wel denkt er recht op te hebben, kan het in de tweede helft van het jaar alsnog aanvragen bij de Belastingdienst.

Doorbetaaldloonregeling

Als laatste verwijst Weekers naar de doorbetaaldloonregeling. Die geeft een DGA de mogelijkheid om al bij de inhouding rekening te houden met het bijdragemaximum.

Bij de doorbetaaldloonregeling betaalt één inhoudingsplichtige namens één of meer andere inhoudingsplichtigen het  totale loon. Omdat de andere inhoudingsplichtigen in zo’n geval geen loon uitkeren, hoeven ze ook geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen. Dit kan zowel bij gelieerde als niet gelieerde inhoudingsplichtigen.

Lees ook:

Wet uniformering loonbegrip (WUL) »
Werkgeversheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet in 2013 »
Lager btw-tarief renovatie en herstel woningen – uitleg »

– Site Belastingdienst: Doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon) »

Lees ook…
Een auto van de zaak is voor veel werknemers een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar voor werkgevers kan het een kostenpost zijn met extra…
Quiet quitting is een mogelijk zorgelijke nieuwe trend onder generatie z medewerkers. Quiet quitters nemen geen ontslag maar beperken hun inspanningen…
In het eerste jaar van de coronapandemie werd het al snel een onderwerp van discussie: hoe ga je als werkgever met vakantiedagen om? Medewerkers…
Zit die ene medewerker nog wel lekker in zijn vel? Houdt hij zich de gemaakte werkafspraken? Op deze vragen krijg je als werkgever antwoord door…
Een manier om je werknemers te motiveren en te belonen voor goede prestaties is een aantrekkelijke bonusregeling. Hoe pak je dat aan en wat voor soort…
In vacatures wordt altijd – áls het genoemd wordt – het brutoloon vermeld. Hoewel dat zeker een goede indicatie is van hoe hoog iemand op de…