Door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip leek een DGA met verschillende eigen BV's zwaar de klos te zijn. Voor elk daarvan zou zorgpremie moeten worden afgedragen, wat bij elkaar opgeteld voor bepaalde DGA's kan oplopen tot ruim € 10.000,- per jaar. Staatssecretaris van Financiën Weekers wijst echter op een alternatief.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Een DGA die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en bij meerdere eigen BV’s in dienst is, moet voor elke arbeidsbetrekking inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet afdragen. Hoewel hierbij wel telkens het maximum van € 2.873,- per jaar (maximumbijdrageloon van € 50.853 x de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 5,65%) geldt, zou een DGA met bijvoorbeeld 4 BV’s, meer dan € 10.000,- per jaar kwijt zijn aan zorgbijdrage.

Staatssecretaris van Financiën Weekers lijkt echter inmiddels de kou uit de lucht te hebben gehaald.

Teruggaaf en voorschot

Als eerste wijst hij er op dat de betreffende DGA’s na afloop van het jaar het bedrag dat boven het maximumbijdrageloon is ingehouden, automatisch terugkrijgen van de Belastingdienst. Doorgaans zal dat gebeuren in het derde kwartaal van het jaar na het kalenderjaar waarin het loon is ontvangen.

Daarnaast keert de Belastingdienst, in het derde kwartaal van het jaar waarin het loon is ontvangen, al zoveel mogelijk voorschotten uit op de te verwachten teruggaaf. Uiteindelijk worden die weer met de definitieve teruggaaf verrekend.

Een DGA die geen voorschot ontvangt, maar wel denkt er recht op te hebben, kan het in de tweede helft van het jaar alsnog aanvragen bij de Belastingdienst.

Doorbetaaldloonregeling

Als laatste verwijst Weekers naar de doorbetaaldloonregeling. Die geeft een DGA de mogelijkheid om al bij de inhouding rekening te houden met het bijdragemaximum.

Bij de doorbetaaldloonregeling betaalt één inhoudingsplichtige namens één of meer andere inhoudingsplichtigen het  totale loon. Omdat de andere inhoudingsplichtigen in zo’n geval geen loon uitkeren, hoeven ze ook geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen. Dit kan zowel bij gelieerde als niet gelieerde inhoudingsplichtigen.

Lees ook:

Wet uniformering loonbegrip (WUL) »
Werkgeversheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet in 2013 »
Lager btw-tarief renovatie en herstel woningen – uitleg »

– Site Belastingdienst: Doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon) »

.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
De Zaak Magazine is terug
Ter ere van ons 30 jarig jubileum brengen we het vertrouwde De Zaak Magazine weer tot leven, mits 2000 ondernemers zich aanmelden. Doe jij ook mee?
Lees ook…
Als ondernemer ontkom je er niet aan dat sollicitaties tegenwoordig vaak online zijn. En op die manier een sollicitatiegesprek voeren heeft ook best…
i.s.m.
Hoe je het ook wendt of keert, het coronavirus heeft een flinke impact (gehad) op mkb-ondernemers in Nederland. Ook als het aankomt op het werven en…
Het is zo makkelijk als je even wat extra handjes nodig hebt: een flexibele kracht inhuren via het uitzendbureau. Maar de arbeidspositie van…