Categorieën

Door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip leek een DGA met verschillende eigen BV's zwaar de klos te zijn. Voor elk daarvan zou zorgpremie moeten worden afgedragen, wat bij elkaar opgeteld voor bepaalde DGA's kan oplopen tot ruim € 10.000,- per jaar. Staatssecretaris van Financiën Weekers wijst echter op een alternatief.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Een DGA die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en bij meerdere eigen BV’s in dienst is, moet voor elke arbeidsbetrekking inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet afdragen. Hoewel hierbij wel telkens het maximum van € 2.873,- per jaar (maximumbijdrageloon van € 50.853 x de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 5,65%) geldt, zou een DGA met bijvoorbeeld 4 BV’s, meer dan € 10.000,- per jaar kwijt zijn aan zorgbijdrage.

Staatssecretaris van Financiën Weekers lijkt echter inmiddels de kou uit de lucht te hebben gehaald.

Teruggaaf en voorschot

Als eerste wijst hij er op dat de betreffende DGA’s na afloop van het jaar het bedrag dat boven het maximumbijdrageloon is ingehouden, automatisch terugkrijgen van de Belastingdienst. Doorgaans zal dat gebeuren in het derde kwartaal van het jaar na het kalenderjaar waarin het loon is ontvangen.

Daarnaast keert de Belastingdienst, in het derde kwartaal van het jaar waarin het loon is ontvangen, al zoveel mogelijk voorschotten uit op de te verwachten teruggaaf. Uiteindelijk worden die weer met de definitieve teruggaaf verrekend.

Een DGA die geen voorschot ontvangt, maar wel denkt er recht op te hebben, kan het in de tweede helft van het jaar alsnog aanvragen bij de Belastingdienst.

Doorbetaaldloonregeling

Als laatste verwijst Weekers naar de doorbetaaldloonregeling. Die geeft een DGA de mogelijkheid om al bij de inhouding rekening te houden met het bijdragemaximum.

Bij de doorbetaaldloonregeling betaalt één inhoudingsplichtige namens één of meer andere inhoudingsplichtigen het  totale loon. Omdat de andere inhoudingsplichtigen in zo’n geval geen loon uitkeren, hoeven ze ook geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen. Dit kan zowel bij gelieerde als niet gelieerde inhoudingsplichtigen.

Lees ook:

Wet uniformering loonbegrip (WUL) »
Werkgeversheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet in 2013 »
Lager btw-tarief renovatie en herstel woningen – uitleg »

– Site Belastingdienst: Doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon) »

Lees ook…
Je komt handen te kort en denkt erover om iemand aan te nemen. Hoe zoek je een geschikte kandidaat, waar moet je op letten bij het opstellen van een…
Faillissement is het schrikbeeld van iedere ondernemer. Je zakelijke droom gaat in rook op, inclusief je geïnvesteerde geld, tijd, denkkracht en…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.