Werknemers kunnen straks makkelijker zorgverlof, zoals ouderschapsverlof en adoptieverlof, opnemen. Bovendien wordt het simpeler om tijdelijk meer of juist minder uren te gaan werken.

Voorgenomen beleid

In augustus 2011 is het wetsvoorstel ‘Wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat om voorgenomen beleid, de ingangsdatum van de plannen is daarom nog niet bekend.

De wijzigingen betekenen onder meer dat werknemers straks makkelijker zorgverlof kunnen opnemen, maar ook tijdelijk meer of juist minder uren kunnen gaan werken.

Een overzicht:

Werknemer deelt ouderschapsverlof zelf in

Een werknemer bepaalt straks zelf hoe het ouderschapsverlof wordt verdeeld en opgenomen. Bovendien kan meteen na indiensttreding (een deel) ouderschapsverlof worden aangevraagd; nu kan dat pas als een werknemer minimaal 1 jaar in dienst is.

De werknemer kan bij de overgang naar een andere werkgever, de oude werkgever een verklaring vragen waarin staat hoeveel ouderschapsverlof hij of zij nog tegoed heeft. Wel moet hij de nieuwe werkgever tijdig laten weten ouderschapsverlof te willen opnemen.

De werkgever mag het voorstel of de aanvraag van de werknemer weigeren als daar zwaarwegende redenen voor zijn.

Aanpassen werktijden makkelijker

Een werknemer kan voortaan elk jaar (tegen 1 keer per 2 jaar nu) een verzoek indienen om de werktijden aan te passen, en bij bijzondere situaties zelfs nog eerder. De werkgever mag echter weigeren als het bedrijf door dat verlof ernstig in de problemen komt.

De werktijd kan straks ook voor korte duur worden aangepast. Nu gaat het nog om een permanente wijziging. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld tijdelijk minder werken en dat later compenseren door meer te werken.

Langer bevallingsverlof bij ziekenhuisopname baby

Wanneer een baby na de bevalling of tijdens bevallingsverlof in het ziekenhuis opgenomen moet worden, dan wordt het bevallingsverlof verlengd. Nu is dat al zo als uw kind te vroeg geboren wordt, maar straks is dat ook als de baby om andere medische redenen in het ziekenhuis moet verblijven.

Uitgangspunt is dat de werknemer in totaal 10 weken thuis kan zijn met haar kind, gerekend na ontslag uit het ziekenhuis.

Wijzigingen langdurend zorgverlof

Werknemers kunnen na de wetswijziging langdurend zorgverlof opnemen voor anderen dan alleen uw ouder, partner of kind. Het gaat hier om andere familieleden of een vriend(in) die u in huis wordt genomen om te verzorgen.

De omvang van het verlof wordt per jaar maximaal 6 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. De huidige regels over de omvang vervallen.

De werkgever mag bij zwaarwegende redenen het verlofvoorstel weigeren.

Wijzigingen in kortdurend zorgverlof

Een werknemer kan kortdurend zorgverlof ook opnemen voor andere huisgenoten dan partner, ouder of kind.

Wijzigingen in adoptieverlof / pleegzorgverlof

De periode waarin adoptieverlof (en pleegzorgverlof) kan worden opgenomen, wordt verlengd van 18 naar 26 weken. De duur van het verlof blijft 4 weken.

Verder kan de werknemer zelf bepalen hoe het verlof wordt opgenomen. Nu moet dat in 1 aaneengesloten periode zijn.

Bron:
Rijksoverheid.nl

Bereken autoverzekering besparing
Altijd met een gerust gevoel de weg op, met de uitgebreide autoverzekering van Allianz voor personenauto’s en bestelwagens. En met de onlangs verlaagde tarieven kan je nu tot €500 per jaar besparen.
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Lees ook…
Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, kan een werknemer vragen om een getuigschrift. Als werkgever ben je verplicht dit te verstrekken….
Volgend jaar stijgt het wettelijk minimumloon met maar liefst 10 procent. In dit artikel praten we je bij over wat minimumloon precies is, wie het…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…