Categorieën

Je werknemer heeft fantastisch nieuws: ze is zwanger. Als werkgever wil je natuurlijk dat zij op een fijne manier van deze bijzondere tijd kan genieten. Daarom is het belangrijk om te weten op hoeveel weken verlof ze recht heeft. In dit artikel vertellen we je alles over de duur van het totale verlof. Ook leggen we uit hoe zwangerschapsverlof berekenen en bevallingsverlof berekenen werkt.

Inhoudsopgave

Het verschil tussen zwangerschapsverlof en bevallingsverlof 

De totale verlofperiode van zwangere vrouwen is minimaal 16 weken. We spreken vaak van zwangerschapsverlof, maar eigenlijk is het opgedeeld in zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Het zwangerschapsverlof is de periode voor de bevalling en duurt in basis 6 weken. De periode daarna wordt officieel bevallingsverlof genoemd. Het bevallingsverlof begint nadat de baby is geboren en duurt minimaal 10 weken.

Wil je het zwangerschapsverlof berekenen? Dan is het belangrijk om te kijken wanneer de uitgerekende datum is. Op basis van die uitgerekende datum kun je de startdatum van het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen. Het werkt het simpel: van de uitgerekende datum reken je 6 weken terug. Het zwangerschapsverlof gaat op die dag in.

Een werknemer mag ervoor kiezen om langer door te werken tot uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum. Dan is het echt tijd om van het verlof te gaan genieten. Kiest ze ervoor om langer door te werken? Dan mag ze 2 weken bij het bevallingsverlof optellen.

Bevallingsverlof berekenen 

De uitgerekende datum is altijd een schatting. Het kan heel goed zijn dat een kindje eerder of later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Jij en jouw werknemer passen het verlof altijd aan op de werkelijke bevallingsdatum. Wordt de baby later geboren? Het bevallingsverlof gaat dan later in en mag langer duren.

Stel dat je werknemer 6 weken voor de uitgerekende datum stopt met werken, maar 2 weken later bevalt dan gepland. Dan heeft zij 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Haar totale verlof is dan 18 weken.

Wanneer de baby te vroeg wordt geboren, werkt het anders. Stel dat jouw werknemer zes weken zwangerschapsverlof heeft opgenomen, maar ze bevalt een week eerder dan de uitgerekende datum. Dan heeft zij 5 weken zwangerschapsverlof gehad en nog recht op 11 weken bevallingsverlof. De totale verlofperiode mag immers niet korter zijn dan 16 weken. 

Laatste weken bevallingsverlof in delen opnemen 

Het is mogelijk om het bevallingsverlof in delen op te nemen. Het gaat dan om het deel dat overblijft zes weken na de bevallingsdatum. Dit deel mag de werknemer verspreid over maximaal 30 weken opnemen.

Dit moet de werknemer uiteraard in overleg doen. Ze is verplicht om dit uiterlijk 3 weken na de begindatum van het bevallingsverlof bij jou aan te vragen. Als werkgever heb je 2 weken om in te stemmen met dit verzoek. Let op: je mag dit verzoek alleen weigeren als je bedrijf hierdoor ernstig in de problemen komt. 

Extra bevallingsverlof bij meerlingen

Zoals bij bijna alles zijn er ook bij dit verlof uitzonderingen op de regel. Als je werknemer een tweeling of een meerling krijgt, heeft zij recht op extra bevallingsverlof. Het gaat dan om 10 weken zwangerschapsverlof én 10 weken bevallingsverlof.

Daarnaast kan de werknemer verlofdagen die op een feestdag vallen niet op een later moment alsnog opnemen. Tenzij dit anders staat vermeld in de cao. 

UWV-uitkering aanvragen

Zwangere werknemers hebben rond de bevalling recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering . Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Als werkgever vraag je deze uitkering voor haar aan bij het UWV. Jij betaalt tijdens het verlof gewoon het loon door en ontvangt de uitkering van UWV .

Dus: is één van jouw werknemers zwanger? Dan weet nu precies op hoeveel weken zwangerschapsverlof bevallingsverlof zij recht heeft. Regel het meteen goed op het moment dat je het goede nieuws hoort. Dan kan zij onbezorgd genieten van haar welverdiende verlof en jij bouwt zonder zorgen verder aan je bedrijf. 

Lees ook…
Faillissement is het schrikbeeld van iedere ondernemer. Je zakelijke droom gaat in rook op, inclusief je geïnvesteerde geld, tijd, denkkracht en…
i.s.m.
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het vervullen van vacatures vaak een uitdaging. Het vinden van nieuwe werknemers wordt hierdoor steeds…
Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima…