Categorieën

Auteursrechtorganisaties zoals Buma en Sena komen onder scherper toezicht te staan. Ook worden tariefstijgingen voortaan vooraf getoetst.

Toezicht op auteursrechtorganisaties verscherpt

Het toezicht op auteursrechtorganisaties wordt vanaf 1 juli 2013 verscherpt. Het gaat om zogeheten ‘collectieve beheersorganisaties die zich bezighouden met de incasso, het beheer en de verdeling van vergoedingen voor bijvoorbeeld film en muziek’, zoals Buma en Sena.

Tarieven voortaan vooraf getoetst

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) moet straks vooraf instemmen met een eenzijdige stijging van de tarieven.

Openbaarheid

Maar daarnaast moeten de tarieven ook openbaar worden gemaakt, evenals de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de beheerskosten en nevenfuncties van bestuurders.

Ook kunnen er grenzen worden gesteld aan de beheerskosten van de auteursrechtorganisaties, worden topsalarissen aangepakt en mag het CvTA een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen. Boetes kunnen oplopen tot 5% van de jaarlijkse incasso.

Geschillencommissie voor klachten

Verder wordt een onafhankelijke Geschillencommissie auteursrecht aangewezen waar bedrijven terechtkunnen met klachten over de hoogte van hun rekening.

College van Toezicht Auteursrechten

Het CvTA controleert nu de volgende vijf collectieve beheersorganisaties:
– De vereniging Buma;
– De Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena);
– De stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht.

Daar komen straks ook organisaties die op vrijwillige basis gelden innen of verdelen, zoals Videma en de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma).

Lees ook:

Eén digitaal loket voor auteursrechten »
– Overzicht van auteursrechtenorganisaties »
– Reprorecht: betalen of bezwaar maken? »
“Ben ik verplicht een formulier van de Sena in te vullen en terug te sturen?” »

Lees ook…
In je marketingplan omschrijf je gedetailleerd hoe je jouw producten en diensten onder de aandacht van je potentiële klanten wilt…
Vragen stellen is een belangrijk onderdeel van ieder gesprek, dus ook van een verkoopgesprek. Je kunt het gesprek in de gewenste richting sturen door…
Veel ondernemers hebben een idee, schrijven zich in bij de KvK, gaan aan de slag met ondernemen, maar slaan een belangrijke stap over. Want, leuk dat…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.