Auteursrechtorganisaties zoals Buma en Sena komen onder scherper toezicht te staan. Ook worden tariefstijgingen voortaan vooraf getoetst.

Toezicht op auteursrechtorganisaties verscherpt

Het toezicht op auteursrechtorganisaties wordt vanaf 1 juli 2013 verscherpt. Het gaat om zogeheten ‘collectieve beheersorganisaties die zich bezighouden met de incasso, het beheer en de verdeling van vergoedingen voor bijvoorbeeld film en muziek’, zoals Buma en Sena.

Tarieven voortaan vooraf getoetst

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) moet straks vooraf instemmen met een eenzijdige stijging van de tarieven.

Openbaarheid

Maar daarnaast moeten de tarieven ook openbaar worden gemaakt, evenals de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de beheerskosten en nevenfuncties van bestuurders.

Ook kunnen er grenzen worden gesteld aan de beheerskosten van de auteursrechtorganisaties, worden topsalarissen aangepakt en mag het CvTA een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen. Boetes kunnen oplopen tot 5% van de jaarlijkse incasso.

Geschillencommissie voor klachten

Verder wordt een onafhankelijke Geschillencommissie auteursrecht aangewezen waar bedrijven terechtkunnen met klachten over de hoogte van hun rekening.

College van Toezicht Auteursrechten

Het CvTA controleert nu de volgende vijf collectieve beheersorganisaties:
– De vereniging Buma;
– De Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena);
– De stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht.

Daar komen straks ook organisaties die op vrijwillige basis gelden innen of verdelen, zoals Videma en de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma).

Lees ook:

Eén digitaal loket voor auteursrechten »
– Overzicht van auteursrechtenorganisaties »
– Reprorecht: betalen of bezwaar maken? »
“Ben ik verplicht een formulier van de Sena in te vullen en terug te sturen?” »

Lees ook…
Een belangrijk moment in het verkoopproces: een potentiële klant vraagt een offerte aan. Wat heb je nodig om op een professionele manier een…
Een verkoopbrief voor een potentiële klant, een schriftelijke reactie op een klacht of een uitnodiging voor de jaarlijkse borrel met belangrijke…
Een goed opgebouwde database met e-mailadressen is een van de succesfactoren van geslaagde e-mailmarketing. Voor adressen hoef je niet direct bij een…
Het versturen van commerciële e-mail naar consumenten en bedrijven is aan nogal wat regels gebonden. Hieronder een beknopte uitleg over waar je…
Je e-mails bij klanten en relaties bezorgen, wordt steeds lastiger. Spamfilters houden veel berichten tegen, terwijl je het volste recht hebt om…
In je marketingplan omschrijf je gedetailleerd hoe je jouw producten en diensten onder de aandacht van je potentiële klanten wilt…