Verkoop je producten of diensten aan consumenten waarbij op een of andere manier sprake is van een abonnementsvorm? Je klanten hebben al geruime tijd de mogelijkheid om, na de eerste verlenging, per maand op te zeggen. Stilzwijgend verlengen voor langere tijd kan dus niet meer. Denk je er ook aan om voor 1 december je algemene voorwaarden aan te passen?

Sinds 1 december 2011 geldt de Wet van Dam. Deze wet legt onder meer het stilzwijgend verlengen van langlopende contracten en abonnementen aan banden. Iemand die bijvoorbeeld een jaarabonnement bij een sportschool heeft afgesloten, heeft dan na de eerste verlenging het recht om dit abonnement per maand op te zeggen. De klant is dus niet verplicht om weer voor een heel jaar te betalen.

Kleine bedrijven zoals eenmanszaken, en zzp’ers, kunnen ook profijt hebben van de nieuwe regels. Hoewel er wettelijk niks voor deze groepen geregeld is, accepteert de rechter vaak dat ze op dezelfde manier beschermd worden als consumenten.

Gedachte hierachter: kleine bedrijven beschermen tegen de macht van grote ondernemingen.

Voor welke overeenkomsten gelden de nieuwe regels?

De wet geldt voor alle contracten die met consumenten worden afgesloten. Hierbij maakt het niet uit of het om producten of diensten gaat.

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten overeenkomsten:

1. Overeenkomsten ‘tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of het geregeld doen van verrichtingen’.

2. Overeenkomsten ‘tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws-  en weekbladen en tijdschriften.

Voor abonnementen op kranten en tijdschriften werken de nieuwe regels net even anders. Deze mogen nog steeds stilzwijgend verlengd worden, maar slechts voor drie maanden. De abonnee is dan gebonden aan die drie maanden en tussentijdse beëindiging is niet mogelijk. Wel moet de abonnee tot een maand voor het einde van het abonnement kunnen opzeggen, om te voorkomen dat hij weer aan een nieuwe verlenging van maximaal drie maanden wordt gebonden. Als een krant of tijdschrift minder dan eenmaal per maand verschijnt, is de opzegtermijn maximaal drie maanden.

Bij een proefabonnement is stilzwijgende verlenging sowieso niet toegestaan.

Uitzonderingen

Op verzekeringen en lidmaatschappen op een sportvereniging zijn de nieuwe regels niet van toepassing.

Niet voor business to business

De nieuwe regels gelden niet voor overeenkomsten met zakelijke klanten.

Wat betekenen de nieuwe regels voor jou?

Als je producten of diensten levert aan consumenten waarbij sprake is van een abonnementsvorm, ofwel levering van producten of diensten met een regelmatig karakter – denk aan internethosting, servicecontracten, glazenwassers of wekelijkse levering van eten en drinken (de melkboer!)  – dan moet je voor 1 december 2012 uw algemene voorwaarden aanpassen aan de nieuwe regels.

Als na deze datum in je algemene voorwaarden bepalingen staan die in strijd zijn met de nieuwe regels, dan zijn ze niet meer van toepassing. Dit betekent dat een klant in principe per direct onder de overeenkomst uit kan komen.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van bepalingen die al sinds 1 december 2011 niet meer in algemene voorwaarden mogen staan:

– Voorschrijven per welke datum mag worden opgezegd. Een klant mag voortaan op elke dag van een bepaalde maand opzeggen, bijvoorbeeld per 4 januari. Het contract eindigt dan een maand later op 4 februari.

– Eisen dat opzegging plaats moet vinden per aangetekende brief. Let wel: je mag dit wel vragen, maar alleen verplicht stellen als het abonnement ook per aangetekende brief wordt aangegaan. Een contract of overeenkomst kan op dezelfde manier worden opgezegd als waarop het is aangegaan. Als een consument via een website een product of dienst koopt, kan de overeenkomst ook digitaal worden opgezegd.

Overgangsregeling en aanpassen algemene voorwaarden

Ben je voor 1 december 2011 abonnementen aangegaan? Of heb je deze stilzwijgend verlengd? Dan geldt een overgangsregeling van maximaal 1 jaar. En, zoals hierboven al aangegeven, je moet je algemene voorwaarden uiterlijk 1 december 2012 aanpassen aan de nieuwe regels.

Contract voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk?

Na 1 december 2012 is het nog steeds mogelijk een contract of overeenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten, maar de klant heeft dan het recht op elk gewenst moment – en met een opzegtermijn van maximaal een maand – op te zeggen.

Vooruitbetaald = terugbetalen

Als een klant voor een verlengd abonnement vooruit betaalt, en hij zegt de overeenkomst tussentijds op, dan moet je het reeds betaalde bedrag naar rato terugbetalen.

Lees ook…
Wil je zeker weten dat je e-mailings in de inbox van de ontvanger komen? Zorg er dan voor dat ze niet als spam worden gezien. Dat blijkt in de praktijk…
Een belangrijk moment in het verkoopproces: een potentiële klant vraagt een offerte aan. Wat heb je nodig om op een professionele manier een…
Een verkoopbrief voor een potentiële klant, een schriftelijke reactie op een klacht of een uitnodiging voor de jaarlijkse borrel met belangrijke…
Je e-mails bij klanten en relaties bezorgen, wordt steeds lastiger. Spamfilters houden veel berichten tegen, terwijl je het volste recht hebt om…
Vragen stellen is een belangrijk onderdeel van ieder gesprek, dus ook van een verkoopgesprek. Je kunt het gesprek in de gewenste richting sturen door…
In je marketingplan omschrijf je gedetailleerd hoe je jouw producten en diensten onder de aandacht van je potentiële klanten wilt…