Voor uw brievenpost tot 50 gram kunt u ook bij andere aanbieders dan TNT Post terecht. Dankzij die keuzevrijheid kunt u tientallen procenten op portokosten besparen. Houd wel rekening met meer btw-administratie.

Wat verandert er?

Sinds 1 april kunt u voor post beneden de 50 gram ook bij andere aanbieders dan TNT Post terecht. Op 24 maart is een meerderheid van de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat deze liberalisering van de postmarkt regelt.

De maatregel kan een aanzienlijke kostenverlaging voor het bedrijfsleven betekenen – 92% van alle post wordt door het bedrijfsleven verstuurd.

Om uw post aan te leveren bij Sandd bent u voorlopig nog aangewezen op de bestaande regeling. Het kan door Sandd worden opgehaald of u levert het zelf aan bij het hoofdsorteercentrum in Apeldoorn.

Selekt Mail heeft 120 afgiftepunten in het land, waarbij de 80 Multicopy vestigingen niet zijn meegerekend.

TNT Post zal de komende vijf jaar weliswaar 250 oude postkantoren sluiten, maar daar staan 750 nieuwe locaties tegenover. In totaal heeft TNT Post ruim 2300 postkantoren in Nederland, waarvan meer dan 250 Business Points.

Wie bezorgt straks uw brieven?

In principe heeft u de keuze uit drie postbedrijven: Selekt Mail, Sandd en TNT Post. Maar er zijn ook een aantal kleinere postbedrijven actief, die zelfs landelijk bezorgen.

Sandd Bij Sandd (Sort and deliver) is men blij met het vrijgeven van de postmarkt. In eerste instantie zullen bestaande klanten en prospects naast het geadresseerde drukwerk nu ook hun partij briefpost (facturen, rekeningoverzichten, pasjes e.d.) door Sandd kunnen laten bezorgen. Het aantal bezorgdagen zal Sandd voorlopig houden op dinsdag en vrijdag.

Emiel Ton, sales manager, verwacht dat Sandd over drie tot vier jaar ook losse post zal gaan afhandelen. Daarvoor zal Sandd aparte tarieven gaan hanteren. Over de vraag hoe al die losse post het beste kan worden ingezameld, wordt bij Sandd nu hard nagedacht. Voorlopig is het nog zo dat poststukken tweemaal per week bij het landelijk sorteercentrum moeten worden aangeleverd.

TNT Post TNT Post heeft zich al geruime tijd voorbereid op de volledige liberalisering, aldus Hanne Kluck. Volgens Kluck ligt de kracht van TNT Post in de brede portfolio. Wat de ‘overkomstduur’ (jargon voor de tijd van bezorgen) betreft kan de ondernemer kiezen uit 24-uurs service, 48-uurs service, economy en budget mail. Daarnaast biedt TNT Post specifieke diensten voor het mkb zoals korting voor het gebruik van de frankeermachine, het gratis direct mail-startpakket, de gratis Momentenkalender (voor mailingen op het juiste moment) en Groene Post (post wordt CO2-neutraal vervoerd).
Op de eerste mailing die via de Momentenkalender wordt verstuurd, geldt een korting van 20%.

Selekt Mail Selekt Mail is een onderdeel van DHL Global Mail en verzorgt uw zakelijke post binnen Nederland. Zo kunt u tot 5000 stuks ook ongesorteerde poststukken aanleveren. Het bedrijf zegt veel belang te hechten aan de klanttevredenheid. “Dus natuurlijk concurreert DHL met TNT Post, maar we winnen niet alleen op prijs”, aldus manager Marketing & Communicatie Linda Vermue.

Caparis-Businesspost Caparis verzorgt onder het label Business Post een landelijke 24-uursservice. Bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen op ongeveer veertig plaatsen in Nederland met hun post terecht.

Mail Delivery Holland Mail Delivery Holland verzorgt ook b-to-b en b-to-c post In Nederland met een dekking van 99% in het Noorden van het land en 80% in het Zuiden. Het postbedrijf in Bergum is in feite de voortzetting van Regiopost.nl. Mail Delivery Holland staat zich er op voor dat het ook mailings vanaf 250 stuks verzorgt!

Wat zijn de voor- en nadelen?

Afhankelijk van uw situatie kunnen de voordelen aanzienlijk zijn. Sandd verwacht met name veel van partijbriefpost. Ton geeft het voorbeeld van een brievenzending van 15 gram met een oplage van 50.000 stuks. Daarop valt volgens zijn opgaaf ten opzichte van TNT Post een voordeel van 30% te behalen (€ 4.500,-).

Een nadeel kan de btw-heffing op partijenpost zijn (geldt voor alle postbedrijven). Ondernemers betalen al btw voor alle brieven boven de 50 gram, maar nu zal dat ook moeten voor post onder dat gewicht. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeeld dat er bij TNT Post vanaf 1 april btw (19%) moet worden betaald over tarievensoorten als Partijenpost en Port Betaald Gemengd.

Alternatieve tussenoplossing

Postkantoren bv sluit verschillende postkantoren. Franchiseorganisatie Postmasters springt daarop in en opent nieuwe postwinkels, waar zowel kleine ondernemers als particulieren terecht kunnen. Klanten kunnen kiezen uit verschillende vervoerders voor hun post. Volgens oprichter Thomas van der Lubbe zitten daar nu al “vaak grote verschillen” tussen. PostMasters richt zich vooral op het verzenden van pakketten. “Als wij pakketten versturen dan is dat mogelijk zonder btw.”

Van der Lubbe zegt dat 70% van de klanten uit het mkb afkomstig is. Momenteel zijn er vier vestigingen van PostMasters: Amersfoort, Arnhem, Roermond en Utrecht. Van der Lubbe zoekt naar franchisenemers in andere steden.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Lees ook…
Vragen stellen is een belangrijk onderdeel van ieder gesprek, dus ook van een verkoopgesprek. Je kunt het gesprek in de gewenste richting sturen door…
Je e-mails bij klanten en relaties bezorgen, wordt steeds lastiger. Spamfilters houden veel berichten tegen, terwijl je het volste recht hebt om…
Een goed opgebouwde database met e-mailadressen is een van de succesfactoren van geslaagde e-mailmarketing. Voor adressen hoef je niet direct bij een…
Het versturen van commerciële e-mail naar consumenten en bedrijven is aan nogal wat regels gebonden. Hieronder een beknopte uitleg over waar je…
In je marketingplan omschrijf je gedetailleerd hoe je jouw producten en diensten onder de aandacht van je potentiële klanten wilt…
Een belangrijk moment in het verkoopproces: een potentiële klant vraagt een offerte aan. Wat heb je nodig om op een professionele manier een…