Categorieën

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en of hij /zij daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Aangezien het strafrecht continue aan verandering onderhevig is, is het als strafrechtadvocaat van het grootste belang om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn en te blijven. Met regelmaat een cursus volgen is dan ook erg belangrijk. In dit blog vertellen we daarom wat de voordelen van een cursus strafrecht zijn.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat is strafrecht precies?

Eigenlijk zegt de naam het zelf al een beetje: bij strafrecht gaat een rechter kijken of iemand iets strafbaars heeft gedaan. Strafrecht gaat over de rechtsregels waarin is vastgelegd wat strafbaar is, welke straffen opgelegd kunnen worden en via welke weg dat gebeurt. Houd je je niet aan die regels, dan pleeg je een strafbaar feit. Dit wordt ook wel een delict genoemd. Strafrecht valt onder publiek recht. Het strafrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burgers. Ook rechtspersonen kunnen worden gestraft.

Welke voordelen brengt een cursus strafrecht met zich mee?

Bij OSR juridische opleidingen weten ze als geen ander dat er strafrecht heel wat komt kijken. Daarom bieden ze mensen die werkzaam zijn als juridisch professional de handvatten die zij nodig hebben om uit te blinken in hun werk. Met actuele kennis en vaardigheden helpen ze jou als advocaat of jurist in het strafrecht ondersteuning om maximaal bij te dragen aan de veiligheid. 

Zo bouwt OSR samen met juridisch professionals aan de bescherming van de rechtsstaat. Ze bieden dan ook diverse cursussen op het gebied van strafrecht aan. Deze cursussen sluiten volledig aan bij de praktijk. Bovendien heb je veel contact met vakgenoten. Je leert daardoor van de docenten én van medecursisten. Dat inspireert en motiveert om het beste uit jezelf te halen.

Wat valt er onder strafrecht?

Strafrecht bestaat uit 2 gedeeltes. Allereerst is er een materieel gedeelte. Dat beschrijft de strafbare feiten en straffen. Dit gedeelte staat in het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast is er een formeel gedeelte. Het formele gedeelte van strafrecht gaat over het strafprocesrecht. Daarin staat de gang van zaken en de spelregels die gelden. Dit gedeelte staat beschreven in het Wetboek van Strafvordering. In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Ook wordt geoordeeld of en welke straf moet worden opgelegd. 

Wat we al eerder hebben aangegeven en wat we ook zeker niet uit het oog mogen verliezen is dat in het strafrecht iemand onschuldig is, totdat het tegendeel is bewezen. Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. Dat staat in artikel 16 van de Grondwet. Daarin staat het zogenaamde legaliteitsbeginsel opgenomen.

Twee soorten strafbare feiten

Er zijn twee soorten strafbare feiten, namelijk overtredingen en misdrijven. Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit. Deze zaken worden door de zogenaamde kantonrechter behandelend. Misdrijven zijn ernstiger dan overtredingen. Een voorbeeld van een misdrijf is bijvoorbeeld fraude of mishandeling. Bij misdrijven beslist De Officier van Justitie of de strafzaak aan de rechter wordt voorgelegd. Er wordt dan een dagvaarding opgemaakt. Daarin staat waar je wordt verdacht en wanneer je bij de rechter dient te verschijnen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Staat er een grondige verbouwing van jouw zakelijke bedrijfspand op de planning? Of ben je druk in de weer met nieuwbouw? In dat soort gevallen zijn er…
Heb je weleens van managed services gehoord? Steeds vaker kiezen ondernemers ervoor om dit soort diensten af te nemen. Ben jij benieuwd naar de…
In een wereld waar veiligheid en kwaliteit steeds belangrijker worden, is een QHSE opleiding een uitstekende keuze voor mensen die hun carrière naar…
Als je ondernemer bent dan heb je te maken met een aantal vormen van recht. Het verbintenissenrecht is bijvoorbeeld van toepassing op overeenkomsten…
Je staat in een ruime zaal, en alle ogen zijn op jou gericht. Het is jouw moment om te schitteren, om jouw ideeën, producten of diensten in het beste…
Als mensen je winkel passeren, is je etalage in veel gevallen het eerste wat zij zien. In feite is het zelfs zo dat een mooie etalage het verschil kan…