Voor iedere werkgever is het belangrijk om een gezonde werkomgeving te verzorgen voor zijn of haar medewerkers. Zeker in deze tijd, waarin continu veel veranderingen plaatsvinden, moet er rekening gehouden worden met de gezondheid en gesteldheid van medewerkers om hun veerkracht en loyaliteit te waarborgen. Daarom is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in het leven geroepen. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden? Je leest het in dit artikel.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Hoe zit de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in elkaar?

In november 2021 is het wetsvoorstel voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïntroduceerd en deze dient in alle EU-lidstaten in de eigen nationale wetgeving opgenomen te worden. Ook Nederland is verplicht om dit te doen en voert het in via de Wet flexibel werken, via artikel 2b. Voor medewerkers betekent dit concreet dat het mogelijk wordt om een verzoek in te dienen voor een arbeidsvorm die voorspelbaar en zeker is. Tevens moeten medewerkers over meer zaken geïnformeerd worden door hun werkgever, zoals het recht op scholing en betaald verlof.

Er wordt al lange tijd over wetgeving in deze vorm gesproken zonder een eerdere doorbraak, maar door de recente pandemie is er meer aandacht voor gekomen. In de Europese Unie ligt de nadruk steeds meer op het waarborgen van de minimumrechten en het flexibel houden van de arbeidsmarkt. Het is immers belangrijk dat deze markt een hoog aanpassingsvermogen behoudt om ook op onverwachte veranderingen voorbereid te zijn.

Daarnaast heerst de mentaliteit dat er veel van medewerkers verwacht mag worden in ruil voor een stukje zekerheid. Hier horen transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ook bij. Door dit te bewerkstelligen, wordt de positie en arbeidssituatie voor medewerkers niet alleen duidelijker, ook is de zekerheid voor werkgevers groter. Lidstaten zullen namelijk niet meer over arbeidsvoorwaarden concurreren.

Hoe kunnen medewerkers een verzoek indienen voor een voorspelbare, zekere arbeidsvorm?

Door de Wtva kunnen medewerkers van een bedrijf een verzoek doen voor een voorspelbare, zekere arbeidsvorm, maar hoe werkt dit nou precies? Dit proces volgt de volgende stappen:

  • Een medewerker dient allereerst schriftelijk een verzoek in bij zijn of haar werkgever.
  • Werkgevers zijn verplicht om te reageren binnen een bepaalde termijn, wat een schriftelijke reactie moet zijn richting de desbetreffende medewerker. Er zijn geen inhoudelijke eisen verbonden aan deze reactie.
  • Alleen wanneer de werkgever niet reageert, is er een sanctie dat het werk aangepast wordt naar het verzoek dat de medewerker heeft ingediend. Werkgevers hebben hier dan geen controle over en het kan zodoende ook negatieve consequenties hebben.
  • Wanneer er wel een reactie wordt gegeven, wordt er samen met de medewerker in kwestie gekeken naar een passende oplossing.

Wanneer wordt de Wtva ingevoerd?

De wet, die officieel “Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” heet, moet per 1 augustus 2022 in werking treden. Het doel hiervan is het creëren van meer transparantie over de verwachte arbeidsvoorwaarden, waardoor uiteindelijk verbeteringen op de werkvloer zullen optreden. Door met transparante, voorspelbare arbeidsvoorwaarden te werken, wordt vertrouwen gecreëerd bij medewerkers richting hun werkgever en dit geldt voor ieder werkgebied.

De uitvoering en handhaving van de richtlijnen ligt voor een groot gedeelte aan de werkgever binnen een bedrijf en zij hebben de verantwoordelijkheid om deze richtlijnen na te leven. Hier komt het een en ander bij kijken, zoals het vinden van een manier om deze verzoeken te documenteren in de HR- en salarisadministratie. Maar bovenal betekent dit dat er een betere sfeer op de werkvloer wordt gecreëerd, waardoor eveneens de productiviteit gestimuleerd wordt. De wet draagt zodoende bij aan het ideaal van tegenwoordig: rekening houden met de behoeften en gezondheid van elkaar.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
In een tijd waarin bedrijven steeds meer onder de loep worden genomen voor hun maatschappelijke en ecologische impact, onderscheidt Defibtech Nederland…
Hoe communiceer je helder, empathisch en gelijkwaardig, én krijg je voor elkaar wat je wilt? Het lijkt een hele kluif, maar wie zich een aantal…
Hout is een van de meest gebruikte materialen in de bouw en interieurontwerp. Het is duurzaam, milieuvriendelijk en esthetisch aantrekkelijk. Echter,…
AMSTERDAM, dinsdag 12 september 2023 – Bedrijven moeten steeds duurzamer zijn en transparanter rapporteren over hun CO2-uitstoot en de inspanningen die…
Bij een rebranding pas je de identiteit van een merk aan. Dit kan heel eenvoudig zijn, zoals het vervangen van een logo of een lettertype, maar soms…
Je hebt de term ‘auto op de zaak’ vast wel eens voorbij horen komen. Dit klinkt natuurlijk ontzettend aantrekkelijk, maar hoe werkt dit in de…