Categorieën

Een effectief risicomanagement binnen zorginstellingen is van groot belang. Zo draagt risicomanagement zorg voor de patiëntveiligheid, maar ook voor een goede werkomgeving voor zorgmedewerkers. Het kan echter een tijdrovende bezigheid zijn. Door software in te zetten om terugkerende handelingen te automatiseren kan een zorginstelling veel tijd bespaard worden.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is risicomanagement precies, en hoe kan het proces geoptimaliseerd worden zodat het zo effectief mogelijk werkt? 

Risicomanagement in de zorg

Het leveren van zorg is een complexe aangelegenheid, waar gevoelige informatie over patiënten bij komt kijken. In zo’n complexe omgeving bestaat het risico van medische fouten of operationele verstoringen. Effectief risicomanagement helpt zorginstellingen om fouten te voorkomen. Het houdt in dat mogelijke risico’s in kaart gebracht worden, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden om incidenten zoveel mogelijk te beperken. Zo worden mede door risicomanagement zorg en veiligheid verbeterd. Vanwege de hoge werkdruk binnen de zorg is het een lastige taak voor kwaliteitsmedewerkers om gegevens te verzamelen en daaruit verbeteracties op te zetten. Door het automatiseren van dit proces wordt er veel werk bespaard, terwijl de efficiëntie toeneemt. 

Softwareoplossingen

Software kan een totaaloplossing bieden, waarbij een geïntegreerd platform aangeboden wordt waar processen gemonitord en geanalyseerd kunnen worden. Concreet legt de software vast wat de risico’s zijn, wat een specifieke risico inhoudt, hoe groot het risico is, hoe het zich zal ontwikkelen maar ook hoe het verkleind kan worden. Naast het concreet analyseren van de risico’s helpt de software ook met het opstellen van een risicobeheerplan, dat vervolgens praktisch toegepast kan worden. Een bekend onderdeel van een risicobeheerplan is risico-inventarisatie en -evaluatie, ofwel RI&E. Door middel van een digitale RI&E worden risico’s automatisch in kaart gebracht en geclassificeerd, en is het mogelijk om direct een plan van aanpak op te laten stellen. 

Implementatie 

Om het risicomanagementsysteem efficiënt te implementeren, zijn er een aantal stappen te ondernemen. Ten eerste moet het senior management bij het proces van de implementatie betrokken worden. Vervolgens moet een zorgvuldige risicoanalyse uitgevoerd worden om potentiële bedreigingen binnen de zorgprocessen uit te lichten. Op basis van deze analyse kunnen procedures ontwikkeld worden om de risico’s te beperken. Is de organisatie klaar om de procedures te implementeren, zorg dan voor goede communicatie naar en training voor al het betrokken personeel. Is het nieuwe risicomanagementsysteem eenmaal geïmplementeerd, zet dan evaluaties op die de werking van het systeem blijvend monitoren. Tenslotte is het van belang om binnen de organisatie een open cultuur te creëren, waar  de mogelijkheid om verbetering aan te brengen en nieuwe dingen te leren centraal staan.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Heb jij veel sieraden in bezit en wil je graag wat meer organisatie zodat je gemakkelijk jouw gewenste paar oorbellen terug kan vinden? Lees dan deze…
Sinds de coronaperiode werken heel veel mensen thuis. En dat heeft natuurlijk voordelen. Er worden minder zakelijke kilometers gereden en de tijd kan…
Ondernemers hebben om verschillende redenen baat bij een verduurzaming van hun interne processen en bijvoorbeeld bedrijfspand. Zo leidt het tot een…
Leidinggeven op de werkvloer is een uitdagende maar dankbare taak. Als leidinggevende ben jij de drijvende kracht achter het behalen van doelen en je…
Beleggen in edelmetaal is al eeuwenlang een populaire manier om investeringen te beschermen tegen inflatie en politieke en economische onzekerheid….
In het huidige zakelijke landschap is de perceptie van klanten als absolute ‘koning’ of ‘koningin’ aan het verschuiven. Hoewel klanten van het…