Categorieën

Als ondernemer ben je voortdurend op zoek naar nieuwe kansen. Denk aan mogelijkheden om partnerships aan te gaan met andere partijen, mogelijkheden om uit te breiden door een tweede vestiging te openen, kansen om markten over de grens aan te boren, enzovoorts. Onderdeel van het benutten van deze kansen is het investeren in je eigen kennisniveau. Er zijn in Nederland talloze opleidingsinstituten te vinden, die interessante en relevante opleidingen aanbieden voor ondernemers. Ze verbeteren je kennisniveau, of verbreden je palet aan (zakelijke) vaardigheden. In dit artikel lees je er meer over.

Inhoudsopgave

Volg een opleiding om je kennis te verbreden 

Neem een opleiding Omgevingsmanagement, gericht op de wetgeving rond de fysieke leefomgeving. Het volgen van een dergelijke opleiding is interessant voor ondernemers die als adviserende partij actief zijn in het publieke domein. Ook projectleiders en bijvoorbeeld programmamanagers die projecten gerelateerd aan de nieuwe Omgevingswet aannemen, hebben baat bij enige achtergrondkennis. Een opleiding Omgevingsmanagement biedt hen houvast en een stevige basis. Een ander voorbeeld van een opleiding: de opleiding Sociaal Werker. Na het afronden van deze opleiding kun je jezelf als zzp’er aanbieden bij zorginstellingen. Zo profiteer je van een hoger salaris, dan wanneer je in loondienst zou werken voor eenzelfde partij. 

Steeds vaker wordt gekozen voor inzet zzp’ers

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat steeds vaker voor het inzetten van zzp’ers wordt gekozen. Niet alleen bij zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Mensen met een gerelateerde, afgeronde opleiding kunnen zo een flinke stap zetten in het verhogen van hun inkomen. De vraag naar zelfstandige project- en programmamanagers was al jaren groot. Zij worden voor een vaste periode, de duur van het project of programma, ingehuurd. Door vervolgens voor een nieuwe opdrachtgever te kiezen doe je in korte tijd veel ervaring op. 

Bekostiging van een opleiding voor ondernemers 

Er zijn verschillende manieren waarop je een opleiding als ondernemer kunt bekostigen. Zie het als zakelijke kosten, wanneer de opleiding gerelateerd is aan het werk wat je dagelijks uitvoert voor je onderneming. Logischerwijs zijn kosten alleen aftrekbaar, wanneer deze in het belang van de onderneming gemaakt worden. Houd er daarbij rekening mee dat scholingskosten niet langer aftrekbaar zijn in je IB-aangifte aan het begin van het jaar. De overheid introduceerde in 2022 het STAP-budget. Dit budget vraag je online aan; het biedt je 1.000 euro korting op je opleidingskosten. Houd er rekening mee, dat het STAP-budget in batches wordt toegekend aan burgers. Op de website van de overheid lees je hier meer over. 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Een kleine black box die automatisch alle ritten en kilometers registreert. Krijg een real-time inzicht in jouw voertuigen, de gereden kilometers en de…
Fintech unicorn Payhawk opent in Amsterdam AMSTERDAM, maandag 5 september 2022 – De internationaal succesvolle fintech Payhawk opent een kantoor in…
Het is maandagochtend en het kantoorleven is weer begonnen. Je zit elke dag op dezelfde plek en dat voor 40 uur per week. De schoonmaakster heeft het…