Als ondernemer ben je voortdurend op zoek naar nieuwe kansen. Denk aan mogelijkheden om partnerships aan te gaan met andere partijen, mogelijkheden om uit te breiden door een tweede vestiging te openen, kansen om markten over de grens aan te boren, enzovoorts. Onderdeel van het benutten van deze kansen is het investeren in je eigen kennisniveau. Er zijn in Nederland talloze opleidingsinstituten te vinden, die interessante en relevante opleidingen aanbieden voor ondernemers. Ze verbeteren je kennisniveau, of verbreden je palet aan (zakelijke) vaardigheden. In dit artikel lees je er meer over.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Volg een opleiding om je kennis te verbreden 

Neem een opleiding Omgevingsmanagement, gericht op de wetgeving rond de fysieke leefomgeving. Het volgen van een dergelijke opleiding is interessant voor ondernemers die als adviserende partij actief zijn in het publieke domein. Ook projectleiders en bijvoorbeeld programmamanagers die projecten gerelateerd aan de nieuwe Omgevingswet aannemen, hebben baat bij enige achtergrondkennis. Een opleiding Omgevingsmanagement biedt hen houvast en een stevige basis. Een ander voorbeeld van een opleiding: de opleiding Sociaal Werker. Na het afronden van deze opleiding kun je jezelf als zzp’er aanbieden bij zorginstellingen. Zo profiteer je van een hoger salaris, dan wanneer je in loondienst zou werken voor eenzelfde partij. 

Steeds vaker wordt gekozen voor inzet zzp’ers

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat steeds vaker voor het inzetten van zzp’ers wordt gekozen. Niet alleen bij zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Mensen met een gerelateerde, afgeronde opleiding kunnen zo een flinke stap zetten in het verhogen van hun inkomen. De vraag naar zelfstandige project- en programmamanagers was al jaren groot. Zij worden voor een vaste periode, de duur van het project of programma, ingehuurd. Door vervolgens voor een nieuwe opdrachtgever te kiezen doe je in korte tijd veel ervaring op. 

Bekostiging van een opleiding voor ondernemers 

Er zijn verschillende manieren waarop je een opleiding als ondernemer kunt bekostigen. Zie het als zakelijke kosten, wanneer de opleiding gerelateerd is aan het werk wat je dagelijks uitvoert voor je onderneming. Logischerwijs zijn kosten alleen aftrekbaar, wanneer deze in het belang van de onderneming gemaakt worden. Houd er daarbij rekening mee dat scholingskosten niet langer aftrekbaar zijn in je IB-aangifte aan het begin van het jaar. De overheid introduceerde in 2022 het STAP-budget. Dit budget vraag je online aan; het biedt je 1.000 euro korting op je opleidingskosten. Houd er rekening mee, dat het STAP-budget in batches wordt toegekend aan burgers. Op de website van de overheid lees je hier meer over. 

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Droom jij van een groot kantoor met veel werknemers? Dat is een geweldig doel om naartoe te werken. En de weg er naartoe is korter dan je misschien…
Als het gaat om het gebruik van machines en apparatuur, spelen drukveren een belangrijke rol. Deze veren worden toegepast in allerlei soorten machines,…
Beleggen is een slimme zet als je je vermogen wilt vergroten. Hoewel de meeste ondernemers beleggen in onstoffelijke zaken zoals obligaties, aandelen…
Moderne magazijnen staan voor de uitdaging om snel en kostenefficiënt te opereren in een steeds veranderende logistieke omgeving. Intralogistieke…
Stel je voor hoe gaaf het zou zijn om je eigen vrachtwagen te hebben die door heel Nederland rijdt met jouw reclame erop. En wat nog mooier is, bedenk…
Zwitserland staat wereldwijd bekend als een belangrijk zakenland. Dit heeft met name te maken met de grote bankensector in dit land. Ook veel…