Wil jij als werkgever investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van je medewerkers? Dan kun je de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb (SLIM) aanvragen. Wie en welke projecten hiervoor in aanmerking komen, lees je hier.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Veel werkgevers zijn bezig met de vraag hoe je je bedrijf ook voor de toekomst gezond houdt. Hoe kan je als bedrijf groeien nu de arbeidsmarkt zo krap is? En hoe ontwikkelt die arbeidsmarkt zich weer als de economie verandert? De SLIM-regeling kan je helpen met de oplossing van die uitdagingen en biedt verschillende mogelijkheden.

Voor welke projecten kun je SLIM-subsidie aanvragen?

 • Activiteiten voor leren en ontwikkelen, zoals loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in jouw bedrijf.
 • Voor de ontwikkeling van een aanpak op maat om je medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen, zoals een bedrijfsschool. 
 • Voor het creëren van een praktijkleerplaats binnen je bedrijf voor een mbo-opleiding voor volwassenen.


Voorbeelden van SLIM projecten

 • Opzetten bedrijfsschool of je aansluiten bij een bestaande.
 • Het invoeren van taakroulatie zodat medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen leren.
 • Een HR routine ontwikkelen binnen je bedrijf met regelmatige evaluatie- en ontwikkelingsgesprekken inclusief een plan van aanpak.


Wanneer kom je als onderneming in aanmerking?

 • Iedere mkb-onderneming kan SLIM-subsidie aanvragen.
 • Een samenwerkingsverband. Dan is er sprake van minimaal twee mkb-ondernemingen die niet zijn verbonden met elkaar. De aanvrager kan dan een van de mkb-onderneming zijn, maar ook een brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O fonds, of een werknemers- of werkgeversorganisatie.
 • Grootbedrijf uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
 • Als je al een goedgekeurd project hebt lopen voor de SLIM-regeling, kun je in sommige gevallen geen nieuw project indienen, totdat het oude project afgerond is. Dit is echter niet altijd het geval. Laat je in zo’n geval altijd goed adviseren.


Hoeveel SLIM-subsidie kun je aanvragen?

 • Ieder mkb-bedrijf kan max. € 25.000 aanvragen per project (landbouwbedrijven € 20.000).
 • Iedere samenwerking: subsidiebedrag moet minimaal € 210.000 zijn (behalve wanneer de aanvraag om een praktijkleerplaats gaat, dan is het minimale bedrag € 2.700) en maximaal € 500.000, per samenwerkingspartner € 200.000.
 • In afwijking hiervan is de subsidie voor landbouwbedrijven max. € 20.000, voor visserij max. € 30.000 en voor goederenvervoer over de weg max. € 100.000.
 • Als grootbedrijf uit de landbouw, horeca en recreatie kun je max. € 200.000 aanvragen.


Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een SLIM-subsidie?

De voorwaarden voor het mkb zijn de volgende:

 1. Subsidie op basis van cofinanciering: subsidie middelgrote bedrijven bedraagt 60% van de kosten.
 2. Voor het kleinbedrijf bedraagt de subsidie 80% van de kosten.
 3. De kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen.
 4. Een initiatief heeft een looptijd van max. 12 maanden.


Er zijn twee aanvraagperiodes per jaar, de komende aanvraagperiode loopt van 1 september – 28 september 2023. 

Voorwaarden voor samenwerkingsverbanden:

 • Er dient een samenwerkingsovereenkomst opgeleverd te worden waaruit blijkt dat de penvoerder gemachtigd is om de samenwerkingspartners in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 • Iedere partij van het samenwerkingsverband is betrokken bij de uitvoering van tenminste een activiteit, vastgelegd in het activiteitenplan en geen van de samenwerkingspartners mag meer dan 80% van de totale kosten van de samenwerking realiseren.
 • Na beoordeling van het verzoek tot vaststelling wordt het totale subsidiebedrag uitbetaald op de bankrekening van de penvoerder. Deze verdeelt de ontvangen subsidie onder de overige deelnemende partijen van het samenwerkingsverband.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Initiatieven starten op de dag na toekenning.


De eerstvolgende ronde voor samenwerkingsprojecten zal naar verwachting in juni 2024 opengesteld worden.

Let op: als er in een tijdvak meer aanvragen binnenkomen dan er aan budget beschikbaar is, dan wordt er geloot en worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld.

Zelf SLIM-regeling aanvragen?

Heb jij een mkb-bedrijf, een samenwerking of heb je grootbedrijf uit de landbouw, horeca en recreatie. Dan kom je misschien wel in aanmerking voor deze subsidie. Wil je weten of dat zo is en hoe groot je slagingskansen zijn? Dan kun je advies vragen en hulp bij de aanvraag van de SLIM regeling.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


Veelgestelde vragen 

Wat is de SLIM-subsidie?

Een regeling voor het mkb waarin financiële subsidie kan worden aangevraagd voor de ontwikkeling van kennis en groei van je medewerkers.

Waar staat SLIM voor?

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb (SLIM).

Welke projecten zijn geschikt voor de SLIM-subsidie?

 • Activiteiten voor leren en ontwikkelen.
 • Voor de ontwikkeling van een aanpak op maat om je medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
 • Voor het creëren van een praktijkleerplaats binnen je bedrijf voor een mbo-opleiding voor volwassenen.


Kan je SLIM-subsidie aanvragen als je met meerdere bedrijven samenwerkt?

Ook samenwerkingsverbanden kunnen SLIM-aanvragen.

Welke kosten komen voor SLIM in aanmerking?

Bij de SLIM-regeling is de maximale subsidiehoogte voor individuele aanvragers € 25.000,-. Een kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. 

Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) bedragen.

Samenwerkingen: maximaal € 500.000 (per samenwerkingspartner € 200.000).

Grootbedrijf uit de landbouw, horeca en recreatie kunnen max. € 200.000 aanvragen.

Uitzonderingen: 

 • Individuele mkb aanvraag voor een praktijkleerplaats. Dan is het minimale bedrag € 2.700.
 • De subsidie voor landbouwbedrijven is max. € 20.000, voor visserij max. € 30.000 en voor goederenvervoer over de weg max. € 100.000.


Kan je subsidie aanvragen voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen?

Ja, dat kan.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
We willen allemaal graag op onze eigen manier televisie kunnen kijken, waar en wanneer we maar willen. Gelukkig is dit tegenwoordig mogelijk dankzij de…
AMSTERDAM, dinsdag 12 september 2023 – Bedrijven moeten steeds duurzamer zijn en transparanter rapporteren over hun CO2-uitstoot en de inspanningen die…
ALMELO, Nederland, 12 februari 2024 – Skepp, een aanbieder van flexibele kantoorinrichting, lanceert Sollf: een gebruiksvriendelijk online platform dat…
Brandveiligheid is natuurlijk erg belangrijk voor elk bedrijf, ongeacht de grootte of de sector waarin het opereert. Om deze reden is het zo nodig om…
Vandaag de dag is video een van de populairste advertentieformaten, waarmee niet alleen informatie over het product kan worden overgebracht, maar ook…
Als ondernemer kun je heerlijk doorgroeien in je eigen bedrijf, maar zal je helaas ook kosten kunnen maken. Als jij producten inkoopt om door te…