Categorieën

Je wilt als freelancer zeker weten dat je het juiste aantal uur factureert aan het eind van de maand. Aan de ene kant wil je voorkomen dat hier discussies over ontstaan doordat je per ongeluk te veel uren gefactureerd hebt; tegelijkertijd leidt een te laag aantal gefactureerde uren tot een situatie waarin je jezelf tekort doet. Naarmate het aantal verschillende projecten waaraan je werkt toeneemt, wordt dit steeds lastiger. Het gebruik van een online tool voor urenregistratie helpt je fouten in de facturering te voorkomen. Daarbij is het ook voor jezelf prettig, om een beeld te hebben van de projecten die relatief veel tijd in beslag nemen. Dit helpt je bij het maken van de planning voor een volgende maand. 

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Gebruik een online tool voor de urenregistratie 

Een online tool voor urenregistratie biedt je de mogelijkheid meerdere projecten (per klant) toe te voegen. Op deze manier houd je heel eenvoudig bij, op welk moment en gedurende hoeveel uur je aan een specifiek project gewerkt hebt. Sommige van deze tools bieden niet alleen een module voor de urenregistratie, maar bijvoorbeeld ook voor de facturering. Aan het eind van de maand gebruik je deze module om automatisch een factuur op te laten stellen voor de geselecteerde klant. Overigens is het bijhouden van een urenregistratie niet alleen wenselijk voor het correct factureren van het gewerkte aantal uur. Ook helpt dit je bij de fiscus te bewijzen dat je het urencriterium voor zelfstandigen hebt behaald. Je profiteert hiermee van een extra aftrekpost.

Urenregistratie belangrijk bij de groei van je organisatie 

Niet alleen voor een freelancer is het bijhouden van het gewerkte aantal uur per project belangrijk. Ook ondernemers die hun organisatie zien groeien hebben baat bij het gebruik van zo’n tool. Naarmate het personeelsbestand groeit, wordt het steeds lastiger bij te houden welke medewerker op welk moment aan een project werkt. Je kunt medewerkers vragen zelf een Excel-sheet bij te houden. De kans op fouten is hierbij groot en wat doe je, wanneer een medewerker op vakantie is als je diens Excel-sheet nodig hebt voor de facturatie? Door medewerkers in een online tool uren te laten schrijven voorkom je dit; je hebt alle data altijd en overal bij de hand. Wel zo makkelijk!
Tip: kies voor een tool waarbinnen een module voor urenregistratie gecombineerd wordt met een module voor de personeelsplanning.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
In een tijd waarin bedrijven steeds meer onder de loep worden genomen voor hun maatschappelijke en ecologische impact, onderscheidt Defibtech Nederland…
In vrijwel elke bedrijfstak heerst momenteel een schaarste aan arbeidskrachten, een uitdaging die ondanks een aanhoudende inflatie blijft. Een van de…
De cashflow of kasstroom is de belangrijkste graadmeter om te zien hoe jouw bedrijf ervoor staat. Het is in principe belangrijker dan winst. Wat is de…
Het zijn dure tijden, ondanks dat de omzet van veel bedrijven weer lekker op niveau komt na een aantal jaren waarin lockdowns en ander leed ons…
Het kan een hele uitdaging zijn om openstaande rekeningen te beheren en verschuldigde betalingen te innen. Gelukkig bestaan er tegenwoordig moderne…
Met de opkomst van moderne innovaties en geavanceerde druktechnieken wordt het maken van wanddecoratie naar een nieuw niveau getild. De moderne…