Niemand zit erop te wachten, maar het kan ons allemaal overkomen: je wordt langdurig ziek. De eerste twee jaar moet een werkgever het loon blijven doorbetalen, maar daarna in de meeste gevallen niet meer. Ben je dan nog steeds ziek, dan bestaat er de WIA als vangnet. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen uit Arbeidsvermogen.

Inhoudsopgave

Niet iedereen komt ervoor in aanmerking en de regeling is nog wel eens aan vervanging onderhevig. Hoe ziet de WIA-uitkering er in 2023 uit?

Wanneer heb je recht op een WIA-uitkering?

Om een beroep te kunnen doen op een WIA-uitkering, moet je ten eerste langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt zijn. Daarbij gaat het om gevallen waarbij men voor 35 procent of meer arbeidsongeschikt is, en dus nog maar maximaal 65 procent van het oude kan verdienen. Op het moment dat je ziek wordt, moet je verzekerd zijn geweest voor de WIA. Dat ben je sowieso als je een arbeidsovereenkomst hebt bij een Nederlandse werkgever of ambtenaar bent. Als zzp’er moet je zelf een vrijwillige verzekering voor de WIA hebben afgesloten.

WIA-uitkering aanvragen

Het aanvragen van een WIA-uitkering die je zelf uiterlijk in week 93 van je ziektetraject bij het UWV. Je wordt dan opgeroepen voor een medische keuring, waarbij de verzekeringsarts naar jouw beperking kijkt en een functiemogelijkhedenlijst (FML) opstelt. Daarna word je opgeroepen dor de arbeidsdeskundige van het UWC, die gaat vaststellen voor welk percentage je arbeidsongeschikt bent. Dit percentage moet dus minimaal 35 procent zijn, anders krijg je eventueel een WW-uitkering. Om je arbeidsongeschiktheidspercentage te bepalen, kijkt men naar welke functies je nog wel zou kunnen doen en het gemiddelde loon daarvan dat je nog zou kunnen verdienen. Ook wordt gekeken naar het loon in het jaar voorafgaand aan je uitval. Dat noemt met het maatmanloon. Op basis hiervan en het loon dat je nog zou kunnen verdienen wordt je arbeidsongeschiktheidspercentage berekend.

IVA

De WIA is in feite niet één uitkering, maar bestaat uit twee verschillende uitkeringen: de IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) en de WGA (werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten). De IVA-uitkering kent men toe als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bevonden wordt en dus nu niet, maar naar verwachting ook in de toekomst niet kan werken. Vaak kan er dan ook geen functies worden geduid die je nog wel zou kunnen doen. Zo lang je nog onder behandeling staat voor je aandoening, kun je niet 100 procent arbeidsongeschikt verklaard worden. Op een later moment kan de IVA alsnog worden toegekend door middel van een aangevraagde herkeuring. Een IVA-uitkering bedraagt 75 procent van het vastgestelde WIA-maandloon.

WGA

Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is er de WGA. In eerste instantie heb je dan recht op de loongerelateerde uitkering, die 3 tot 24 maanden duurt. Tijdens die periode is het percentage arbeidsongeschiktheid, mits minimaal 35 procent, niet zozeer van belang voor de hoogte. Het uitkeringspercentage van de loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75 procent en daarna 70 van het WIA-maandloon. Dat percentage is wel van belang bij de hoogte van de vervolguitkering of loonaanvullingsuitkering, waarvan na afloop van de periode van de loongerelateerde uitkering wordt bekeken of je ervoor in aanmerking komt.

Je hebt niet zomaar eeuwig recht op een WIA-uitkering. Je medische situatie kan verbeteren. Dit kun je melden aan het UWV, met het risico dat je je WIA-uitkering kwijtraakt. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Maar het UWV of je werkgever, als deze eigenrisicodrager is, kan jou oproepen voor een herkeuring waaruit een verbetering van de medische situatie kan blijken. Verdien je geruime tijd inkomsten van meer dan 65 procent van je maatmanloon? Ook dan kan je uitkering gestopt worden. Maar verslechtert je medische situatie juist, dan kan je ook juist een melding doen van toegenomen arbeidsongeschiktheid bij het UWV.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Ben je zelfstandig ondernemer? Dan kun je verschillende verzekeringen afsluiten. Je kunt jezelf verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, maar ook voor…
Als professional is een veilige werkplek een must. Valbeveiliging voor als je aan de slag gaat op het dak is, daarom ook meer dan belangrijk. Je werkt…
De verkeerssituatie in Nederland is steeds moeilijker te voorspellen. De boerenprotesten en de stakingen bij de NS zorgen voor hinder in ons reisgedrag…
Het leven als ondernemer brengt verschillende voordelen met zich mee. In de eerste plaats geniet je van ongelofelijk veel vrijheid. Je kunt immers zelf…
Het verzenden van kleding is een unieke uitdaging, vooral voor bedrijven. Het in onberispelijke staat houden van de kleding tijdens het verzenden…
Wat is een omrekenfactor? Een omrekenfactor is de prijs dat moet worden betaalt voor de verantwoordelijkheden die uit handen worden genomen voor jouw…