Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Niet verplicht personeel aan te nemen op andere vestiging

Niet verplicht personeel aan te nemen op andere vestiging

24 oktober 2011
Bedrijven met meer dan één vestiging zijn niet verplicht om ontslagen personeel een baan aan te bieden op één van de andere vestigingen. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden.

De zaak in kwestie
Een onderneming met verschillende bedrijfsvestigingen had voor enkele werknemers van één van haar vestigingen een ontslagvergunning van UWV WERKbedrijf gekregen.

UWV had deze vergunning verstrekt onder de (gebruikelijke) voorwaarde dat de werkgever werknemers weer in dienst moest nemen als er binnen 26 weken weer werk voor ze was.

Eén van de ontslagen werknemers constateerde dat een andere vestiging structureel met uitzendkrachten werkte in dezelfde functie die hij vervulde. De werkgever zou zich daarmee niet houden aan de voorwaarde van het UWV.

Uitspraak kantonrechter
De kantonrechter stelt dat de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’ alleen geldt voor de bedrijfsvestiging waarvoor de ontslagvergunning is afgegeven. Als de voorwaarde zou gelden voor de overige bedrijfsvestigingen, leidt dat tot onredelijke en onwerkbare situaties.

Lees ook…