Minister van Sociale Zaken Asscher heeft een reeks wetswijzigingen aangekondigd die de werkgeverslasten moeten verlichten. Op korte termijn, namelijk al met ingang van 1 juli, treedt de eerste daarvan al in werking: voor seizoensarbeid zal weer een tussenpoos van maximaal drie in plaats van maximaal zes maanden gelden voordat een tweede contract kan worden afgesloten.

Tot nu toe is wettelijk wet vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Het gaat dan met name om seizoensgebonden werk (zoals horeca en land- en tuinbouw).

Weer drie maanden
Door de mogelijkheid de tussenpoos te verkorten van zes naar drie maanden kan voor deze functies de tussenpoos van drie maanden uit de oude ketenbepaling worden hersteld. 

In zijn algemeenheid geldt dat bedrijven nu nog maximaal drie opeenvolgende contracten mogen aanbieden aan een tijdelijke werknemer binnen 24 maanden (inclusief de genoemde tussenpozen van maximaal zes maanden).
Die tussenpozen worden dus met ingang van 1 juli weer teruggebracht naar maximaal drie maanden.

Overigens staat het de partijen vrij om bij cao af te spreken dat die tussenpoos verkort wordt. Met ingang van 1 juli is daar geen overheidsregeling meer voor nodig. 

Langer dan negen maanden werk
Voor functies waarin de werkzaamheden in de regel gedurende langer dan negen maanden per jaar worden verricht, kan gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande mogelijkheid om de ketenbepaling bij cao te verruimen tot maximaal 6 contracten in een periode van ten hoogste 4 jaar.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke rekening

Tijd voor een (nieuwe) zakelijke rekening in 2022? Het bankpakket Knab Zakelijk is de voordeligste keuze voor zzp’ers en kleine ondernemers. Alles voor een vaste prijs per maand en jaarlijks 1.000 gratis transacties.

Lees ook…