24 October 2011
Wie veel in de kou of op tochtige plekken werkt, moet zich hier goed tegen beschermen. Op de site Arboportaal staat wat u kunt en moet doen om uw werknemers hierbij te helpen.

Kou en de werkplek
Door een te koude werkplek presteren werknemers minder en kunnen ze ziek worden. Niet alleen degenen die in de buitenlucht werken, maar ook werknemers in onverwarmde loodsen of koelcellen.

Werkgevers moeten maatregelen treffen om gezondheidsschade als gevolg van kou te voorkomen.

Gevoelstemperatuur
Niet alleen de temperatuur zegt iets over kou, ook tocht en wind spelen een rol. Door luchtverplaatsing koelt een vochtige huid sterker af of wordt het luchtisolatielaagje weggeblazen door de kleding heen. Hierdoor koelt het lichaam extra af.

In dit geval is het beter om niet over de luchttemperatuur te spreken maar over de gevoelstemperatuur. Via gestandaardiseerde methoden, (zoals de ‘Wind chill index’) is deze gevoelstemperatuur te berekenen. Dit kan onder andere op de site van het KNMI.

Lees verder op de site van Arboportaal

Lees ook:

Klimaatbeheersing: goed voor de productiviteit »

Winterbanden: doen of niet? »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…