Veel scholieren en studenten doen deze zomer vakantiewerk. Hun bijverdiensten kunnen echter gevolgen hebben voor de kinderbijslag en studiefinanciering.

Scholieren
Thuiswonende scholieren onder de 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dat gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Voor (thuiswonende) 16- en 17-jarigen geldt dat zij per kwartaal netto tot € 1.240 vrij mogen verdienen. Verdienen ze meer, dan volgt een korting op de kinderbijslag. Maar in de maanden juli, augustus, september mogen ze daarboven nog eens € 1.250 extra verdienen.

Per jaar mogen scholieren van 16 en 17 jaar dus maximaal netto 6.209,96 euro verdienen: 4 x 1.239,99 plus de extra € 1.250 in de zomermaanden.

Voor niet-thuiswonende kinderen van 16 en 17 jaar geldt een maximum van 1.754 euro per kwartaal. Ontvangt u voor meer dan één kind kinderbijslag, dan zijn de vrijgestelde bedragen lager.

Studenten
Studenten mogen bruto maximaal € 13.215,83 bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat ze gekort worden op hun studiefinanciering.

Bruto bijverdiensten zijn de inkomsten die onder het (fiscale) verzamelinkomen vallen, zoals loon, winst uit onderneming en voordeel uit sparen of beleggen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…