Het overgangsrecht voor de levensloopregeling eindigt per 1 januari 2022. Tegoeden onder de € 3.000,- vallen per 1 januari 2013 vrij, bij een tegoed boven de € 3.000,- kan worden doorgespaard. Lees hier wat de gevolgen zijn.

Overgangsrecht levensloopregeling

Tegoed boven € 3.000
– Werknemers die op 31 december 2011 € 3.000,- of meer in hun levensloop hadden staan, kunnen tot en met 31 december 2021 blijven doorsparen in de regeling.
– Over de inleg wordt vanaf 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De in de voorgaande jaren opgebouwde rechten blijven intact.
– Tot en met 31 december 2021 kan het geld van de levensloop vrij worden besteed. Het hoeft dus niet specifiek te worden gebruikt als loonvervanging tijdens verlof.
– Bij opname in 2013 wordt over 80% van het opgebouwde tegoed per 31 december 2011 belasting geheven. Tegoed dat na die datum is opgebouwd, wordt voor 100% in de belastingheffing betrokken.

Tegoed onder € 3.000
– Levenslooptegoed dat op 31 december 2011 onder de € 3.000,- bedroeg, valt geheel vrij per 1 januari 2013.
– Over 80% van het per 31 december 2011 opgebouwde levenslooptegoed wordt belasting geheven.
– Het deel van het levenslooptegoed dat eventueel in 2012 is opgebouwd, wordt voor 100% in de belastingheffing betrokken.
– Bij de belastingheffing over vrijgevallen aanspraken, worden de in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting in aanmerking genomen.

Geen crisisheffing
Ook in 2014 worden lonen boven € 150.000,- (inclusief bonussen) eenmalig extra belast met de crisisheffing voor werkgevers van 16%. Geld dat iemand uit de levensloop opneemt, telt hiervoor echter niet mee.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…