Een tabel met de premiepercentages van de sociale verzekeringen in 2009 en 2010.

Fonds
Verzekering
2009
2010
Awf
Algemeen
Werkloosheids-
fonds
WW
werkgeversdeel,
met franchise
op niveau WML
4,15%
4,20%
Awf
   
Algemeen
Werkloosheids-
fonds
WW
werknemersdeel
0,00%
0,00%
Sfn
 
Sectorfondsen
(gemiddelde
premie)
WW,
ZW-vangnet,
WGA-vangnet
1,07%
1,06%
Sfn/
Ufo
Uniforme opslag
kinderopvang
Kinderopvang
0,34%
0,34%
Aof
Arbeids-
ongeschiktheids-
fonds
WAO,
WGA,
IVA
5,70%
5,70%
Aok
Arbeids-
ongeschiktheids-
kas
(uniforme
premie)
WAO
1e 5 jaar
0,15%
0,07%
Whk
Werk-
hervattings-
kas
(rekenpremie)
vastgesteld
WGA
0,47%
0,59%
Zvf
Inkomens-
afhankelijke
bijdrage
Zvw
(normaal)
6,90%
7,05%
Zvf
Inkomens-
afhankelijke
bijdrage
Zvw
(verlaagd)
4,80%
4,95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…