De premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA) blijven per 1 juli 2011 ongewijzigd. Een overzicht in tabelvorm, inclusief franchises en het maximumpremieloon.

Premie

2011

2010
Premie WW-Awf (werkgevers) *
4,20%
4,20%
Premie WW-Awf (werknemers) *
0,00%
0,00%
Basispremie WAO/WIA
5,10%
5,70%
Uniforme rekenpremie WAO
0,00%
0,07%
Rekenpremie WGA
0,62%
0,59%
ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers
7,75%
7,05%
Sectorpremie gemiddeld
1,90%
1,48%
UFO-premie
0,78%
0,78%
UFO-premie ERD ZW
0,72%
0,72%
Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang
0,34%
0,34%
2011
2010
Maximumpremieloon
€ 49.297,00
€ 48.715,65
Max. bijdrageloon ZVW per jaar
€ 33.427,00
€ 33.189,00

* Franchise
(bedrag waarover geen premie wordt berekend)

Franchise
2011
2010
Jaar
€ 16.965,-
€ 16.704,-
Maand
€ 1.413,75
€ 1.392,-
4 weken
€ 1.305,-
€ 1.280,-
Week
€ 326,25
€ 32,-
Dag
€ 65,25
€ 64,-

Franchise afwijkend loontijdvak
(werknemer met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken)

A. Ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 20 of meer vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/230 verlengd loontijdvak:

Franchise
2011
2010
Maand
€ 73,45

€ 72,34

4 weken
€ 367,21
€ 361,73
Week
€ 1.468,84
€ 1.446,95
Dag
€ 1.591,32

€ 1.573,62

B. Ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 19 of minder vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/245 verlengd loontijdvak.

Franchise
2011
2010
Maand
€ 69,25
€ 67,91
4 weken
€ 346,23
€ 339,59
Week
€ 1.384,90
€ 1.358,36
Dag
€ 1.500,40
€ 1.477,31
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…