In het algemeen zijn werkgevers dit jaar meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. Weliswaar dalen de sectorpremies en de bijdrage voor de ZVW (Zorgverzekeringwet), maar daar staat een stijging van de premies AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds) en de WIA-basispremie tegenover. Dat blijkt uit berekeningen van ADP.

Dik van Leeuwerden, manager van het Kenniscentrum Wet- & Regelgeving bij ADP, geeft een korte toelichting op een aantal belangrijke wijzigingen waar werkgevers dit jaar rekening mee moeten houden.

Premie

2015 (in %)

2016 (in %)

Wijziging (in %)

AWF

2,07

2,44

+ 0,37

Sectorpremie gemiddeld

2,16

1,78

– 0,38

WIA-basis
(incl. 0,50% kinderopvang)

5,75

6,38

+ 0,63

Werkhervattingskas

1,07

1,07

Bijdrage ZVW

6,95

6,75

– 0,20

Meevaller bouw
Werkgevers in de bouw betalen in 2016 een lagere sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW). Deze premie daalt van 12,83% naar 6,07%.
 
Meer veranderingen
Naast de veranderingen in werkgeverslasten zijn er in 2016 ook andere zaken waarmee werkgevers rekening moeten houden. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en zes maanden en wordt het gemakkelijker om een AOW-gerechtigde in dienst te nemen of te houden.

Subsidie participatiewet
Werkgevers die hun bijdrage leveren aan de participatiewet kunnen in 2016 een subsidie van 2.000 euro verwachten voor elke werknemer met een arbeidsbeperking.

Wet aanpak schijnconstructies
Onder de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS) moeten werkgevers het minimumloon altijd giraal uitbetalen. Het verbod op inhoudingen, dat een grote invloed heeft op de loonadministratie, is wel uitgesteld tot 1 juli 2016.

Pensioencommunicatie
ADP herinnert werkgevers aan hun wettelijke verplichting om werknemers te informeren over hun pensioen. ‘Veel werkgevers zijn zich er niet van bewust dat zij die verplichting hebben’, aldus algemeen directeur Martijn Brand van ADP. ‘De werkgever heeft een taak bij de bewustwording van de werknemer over zijn pensioen.’

Lees ook:
– De 10 belangrijkste veranderingen per 1-1-2016 »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…