9 september 2016

Column Paul den Ronden | Tentoo

Campagnes van de overheid zijn er op gericht wenselijk gedrag van de bevolking te bevorderen. Meestal staat dat wenselijke gedrag haaks op wat de bevolking wil of doet. Anders was er geen campagne voor nodig. Zo ook de campagne ‘open voor 50 plus’.
Campagnes van de overheid zijn er op gericht wenselijk gedrag van de bevolking te bevorderen. Meestal staat dat wenselijke gedrag haaks op wat de bevolking wil of doet. Anders was er geen campagne voor nodig. Zo ook de campagne ‘open voor 50 plus’. Werkzoekenden van 50 jaar en ouder komen maar moeilijk aan de bak, omdat wij ondernemers liever jonge frisse medewerkers zien komen.

Natuurlijk laat jij je als ondernemer niet leiden door zo’n campagne. Als jij een jong iemand wilt, dan laat je de 50 plusser links liggen. Toch denk ik dat het zomaar kan gebeuren dat ondernemers in de nabije toekomst steeds vaker een beroep doen op oudere werknemers. En dan heb ik het niet over 50 plussers, maar zelfs over 65 plussers. Ik doe deze voorspelling niet op basis van een campagne, maar op basis van nieuwe wet- en regelgeving.
 

Wet Werken na AOW

De overheid realiseert zich dat steeds meer 65 plussers willen doorwerken. Dat komt doordat steeds meer pensioengerechtigden het niet zien zitten om achter de geraniums te belanden. Daarnaast zien steeds meer 65 plussers zich genoodzaakt door te werken om hun inkomsten aan te vullen voor bijvoorbeeld een vakantie. Die laatste groep wordt alsmaar groter, nu het aantal freelancers en flexwerkers zo hoog is. Zij bouwen lang niet allemaal een goed pensioen op.

Werken na de pensioengerechtigde leeftijd zal dus vaker de wens zijn van AOW’ers. De overheid faciliteert dit met de Wet Werken na AOW. Deze wet maakt het voor ondernemers aantrekkelijker om 65 plussers in dienst te nemen of te houden. Zo wordt bijvoorbeeld de opzegtermijn van hun contract één maand en wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar dertien weken in plaats van twee jaar. Daarbij hoeven werkgevers geen sociale premies te betalen, wat AOW’ers 15 tot 20 procent goedkoper maakt dan reguliere werknemers.

Ouderen verdringen de jongeren

Ik verwacht niet dat de Wet Werken na AOW ervoor zorgt dat de 65 plusser de jongeren op de
arbeidsmarkt verdringt. Want behalve dat jongeren vaak frisser en fitter zijn dan 65 plussers, zijn ze vanwege het minimumjeugdloon relatief goedkoop. Maar dit laatste unique selling point van de jeugd staat onder druk, nu de PvdA, SP en GroenLinks pleiten voor het afschaffen hiervan. Voortaan moet het loon van jongeren gelijk worden getrokken met dat van volwassenen.

Natuurlijk is het lovenswaardig dat deze politieke partijen opkomen voor jongeren. Maar ik verwacht dat jongeren juist slachtoffer worden als dit plan werkelijkheid wordt. En ik doel vooral op de jongeren die werkzaam zijn in branches waarbij de loonkosten zo laag mogelijk worden gehouden, zoals de horeca en detailhandel. Mijn voorspelling is dat zodra de Wet Werken na AOW is ingevoerd én het minimumjeugdloon is afgeschaft, steeds meer ondernemers kiezen voor de goedkopere ouderen in plaats van de duurdere jongeren. Ondernemers staan dan daadwerkelijk open voor 65 plus!
 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.

Lees ook…