Wie na de geboorte van een kind minder wil werken, kan het aantal arbeidsuren in het arbeidscontract aanpassen, óf ouderschapsverlof aanvragen. Wat is voordeliger?

Ouderschapsverlofkorting
Wie na de geboorte van een kind minder wil werken, kan een verzoek indienen om het aantal arbeidsuren in het arbeidscontract aan te passen. Werkgevers willen hier in de regel wel aan meewerken.

Er is een voordeliger alternatief, de ouderschapsverlofkorting. Althans, in elk geval tot 2013. Minister Kamp van Sociale Zaken schaft de ouderschapsverlofkorting dan waarschijnlijk af.

Geen extra kosten
De medewerker kan voor het aantal gewenste uren arbeidsduurvermindering namelijk ook eerst ouderschapsverlof aanvragen. De totale duur hiervan bedraagt 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Dit mag ook verspreid opgenomen worden totdat het kind 8 jaar is. De werkgever moet de verlofaanvraag in een aparte brief bevestigen aan de werknemer.

Ouderschapsverlof is onbetaald, waardoor de werkgever niet méér kosten heeft dan in het geval van structurele aanpassing van het aantal arbeidsuren direct na het zwangerschapsverlof.

Voordeel werknemer
De werknemer heeft een voordeel van € 4,11 netto per uur. Deze € 4,11 krijgt de werknemer namelijk van de belastingdienst terug bij de aangifte inkomstenbelasting.

Het gaat veelal om een langere periode en heel wat uren, waardoor dit voordeel aardig kan oplopen.

De werkgever kan met deze oplossing zonder nadeel de werknemer een aardig voordeel bezorgen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…