22 October 2020

Een overzicht voor ondernemers

Het is zo makkelijk als je even wat extra handjes nodig hebt: een flexibele kracht inhuren via het uitzendbureau. Maar de arbeidspositie van uitzendkrachten is veranderd. In dit artikel leggen we je uit waar jouw uitzendkracht precies recht op heeft.
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben de positie van uitzendkrachten veranderd. Zij hebben sneller uitzicht op vaste contracten en doorbetaling bij ziekte. Daar is het uitzendbureau verantwoordelijk voor, niet jij. De uitzendkracht is namelijk in dienst bij het uitzendbureau.
Iemand die werkt voor een uitzendbureau kan in verschillende fases zitten. Afhankelijk van de bond waarbij zijn bureau is aangesloten, ABU of NBBU, zijn er 3 of 4 fases. ABU werkt met A, B en C, NBBU met 1 tot en met 4. Hoe hoger de fase, des te meer rechten een uitzendkracht heeft. In welke fase een uitzendkracht zit vertellen we je aan de hand van het proces dat zij doorlopen.

Salaris uitzendkracht

Belangrijk is dat een uitzendkracht hetzelfde betaald hoort te krijgen als een werknemer in dienst bij een vergelijkbare functie. Hij of zij heeft ook recht op dezelfde loonsverhoging en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pauzes, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Dit heet de inlenersbeloning. Als jij een uitzendkracht inhuurt, ben jij de inlener. De uitzendkracht heeft hier vanaf dag één recht op.

Aansprakelijkheid uitzendkracht

Je bent net zo verantwoordelijk voor je eigen werknemers als voor je uitzendkrachten wanneer zij schade lijden of veroorzaken. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen is het uitzendbureau verantwoordelijk, bijvoorbeeld als een uitzendkracht al meerdere keren is betrapt op diefstal, maar het bureau hem blijft uitzenden. Zorg dus dat je je verzekeringen op orde hebt, ook voor je uitzendkrachten.

Nog niet al je verzekeringen op orde? Bekijk dan snel informatie over verschillende verzekeringen zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Overeenkomst uitzendkracht opzeggen

Een uitzendkracht die onder de ABU-regeling valt, zit het eerste anderhalf jaar (78 weken) in fase A. Dan geldt het uitzendbeding. Dit betekent dat zijn overeenkomst eindigt zodra de opdracht afloopt of de uitzendkracht ziek wordt. Zowel jij, inlener, als de uitzendkracht kan op elk moment besluiten de samenwerking te stoppen. Als je uitzendkracht weg wil, hoeft hij dit maar één dag van tevoren aan te geven.

Wanneer de uitzendklus 12 weken of langer heeft geduurd, moet de uitzendkracht zelf het wel eerder te horen krijgen als zijn overeenkomst eindigt. Hier zijn richtlijnen voor:

  • 12 tot 26 weken: 5 dagen
  • 26 tot 52 weken: 10 dagen
  • 52 tot en met 78 weken: 14 dagen

Als je te laat meldt dat de klus ophoudt, kan het zijn dat je het bovenstaand aantal dagen alsnog uit moet betalen.

Rechten uitzendkracht per fase

Welke rechten je uitzendkracht verder heeft is afhankelijk van de fase waarin hij zit bij het desbestreffende uitzendbureau. Namelijk:

Fases bij ABU

In fase B, na anderhalf jaar, heeft de uitzendkracht tijdelijke contracten, voor maximaal 4 jaar. Het uitzendbureau is er dan verantwoordelijk voor dat de uitzendkracht altijd passende arbeid kan doen. Als dat er niet is, heeft de uitzendkracht toch recht op loon.
In deze fase geldt het uitzendbeding niet meer en heeft de medewerker een opzegtermijn van een paar weken (afhankelijk van de termijn van de overeenkomst 1, 2 of 4 weken). In fase C krijgt de uitzendkracht een vast contract. Daarbij hoort ook een opzegtermijn van één maand.

Fases bij de NBBU

Onder de NBBU duurt fase 1 een half jaar (26 weken). Fase 2 duurt 1 jaar (52 weken). In deze fases geldt ook het uitzendbeding: je flexwerker kan dus ieder moment opzeggen. Het verschil tussen fase 1 en 2 zit hem in pensioenopbouw, en is niet zo interessant voor jou als werkgever.
Daarna, in fase 3, kan de uitzendkracht vier jaar lang tijdelijke contracten van zijn uitzendbureau krijgen. Hij heeft dan bijvoorbeeld ook recht op loondoorbetaling bij ziekte, maar ook een opzegtermijn van een paar weken, net als bij de ABU-cao afhankelijk van de lengte van de overeenkomst. Na deze 4 jaar heeft een uitzendkracht recht op een vast contract (fase 4) met alle rechten en plichten die daarbij horen, zoals een maand opzegtermijn.

Fase A/fase 1/2

Veruit de meeste uitzendkrachten zitten in fase 1/2 of fase A. Dit betekent dat zij makkelijk ontslagen kunnen worden, maar ook zelf vrij zijn om te kunnen stoppen met het werk. Recht op loondoorbetaling bij ziekte hebben ze niet: ze kunnen wel een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Ook hebben ze geen recht op loon als er even geen passende arbeid voor ze is. Dit zijn de echt flexibele werknemers.
Neem als opdrachtgever wel in acht dat deze tijdelijke krachten minder gebonden aan hun werk zijn dan uitzendkrachten met een contract van hun uitzendbureau: ze kunnen bijvoorbeeld tegelijkertijd aan het solliciteren zijn naar een andere baan, of via een ander bureau een klus krijgen aangeboden die beter betaalt. Dan kunnen ze zomaar weg zijn.

Uitzendkracht in dienst nemen?

Bevalt je uitzendkracht zo goed dat je hem een contract wil aanbieden? Dan zijn er wel een paar dingen waar je op moet letten.

Je mag een uitzendkracht die al 2 maanden of langer bij je werkt geen proeftijd meer geven als je hem aanneemt voor werk dat vergelijkbaar is met wat hij als uitzendkracht deed. Die proeftijd heeft hij of zij dan al gehad.

Vast contract?

Als een uitzendkracht in Fase B of 3-4 zat voordat je hem aanneemt, geldt de ketenbepaling. Het contract bij het uitzendbureau is één van de maximaal 3 tijdelijke contracten die je uitzendkracht mag krijgen. Mogelijk heeft de uitzendkracht zelfs al meerdere contracten van zijn uitzendbureau gekregen. Ook al werkte hij toen bij andere bedrijven: het kan zijn dat jij hem of haar meteen een vast contract moet aanbieden.
Daarnaast moet je nog afspraken maken met het uitzendbureau. Zij willen hun goede krachten ook niet meteen kwijtraken. Meestal mag je een uitzendkracht na 26 weken fulltime werk of 1040 uur een contract aanbieden. Doe je dat eerder, dan kan het zijn dat het uitzendbureau je een boete oplegt. Sommige uitzendbureaus hanteren ook een wachttijd, dan mag je hun mensen niet meteen in dienst nemen.
Het is ook mogelijk dat je het uitzendbureau vraagt een nieuwe medewerker voor jou te vinden die je dan zelf in dienst neemt: dan betaal je een fee voor de werving en selectie.

Gedetacheerd

Een gedetacheerde wordt overigens door de overheid ook gezien als een uitzendkracht. Omdat gedetacheerden vaak werken met een vast of tijdelijk contract, en de uren en einddatum van een klus van tevoren zijn vastgelegd, kun je een gedetacheerde zien als een uitzendkracht in fase B/C of 3/4.

Begeleiding uitzendkracht

Een goed uitzendbureau begeleidt haar uitzendkrachten ook. Zeker als de uitzendklus een eerste baan of een bijbaan is voor de (studerende?) werknemer. Als je uitzendkracht erg jong of laag opgeleid is, is het belangrijk dat het uitzendbureau hem of haar helpt met zaken als de vereiste kleding, op tijd komen en de juiste werkmentaliteit. Niet elk bureau neemt hier de tijd voor. Als inlener kun je het uitzendbureau hier wel om vragen. Je betaalt immers genoeg voor hun service.

Uitzendkracht vinden?

Ben je enthousiast geworden en wil je een uitzendkracht in dienst nemen? Dan valt het nog niet mee om het juiste bureau te benaderen voor jouw perfecte nieuwe medewerker. Je kunt online vacatures uitzetten bij verschillende relevante uitzendbureaus tegelijk, waarna je meerdere opties krijgt. Zo vind je altijd de juiste persoon én kun je prijzen vergelijken van de verschillende uitzendbureaus.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…