Wanneer een werknemer ziek is en aan re-integratie werkt, krijgt u te maken met medische gegevens. Het is echter niet altijd duidelijk wat tot het medisch beroepsgeheim behoort en wat niet. Wat mag de bedrijfsarts vertellen? U kunt dat in deze folder nalezen.

Privacy en zieke werknemers
NVAB en OVAL hebben op een rij gezet welke informatie voor werkgever en werknemer beschikbaar is en wat de rol is van bijvoorbeeld de bedrijfsarts.

“Deze folder is belangrijk voor werkgevers en werknemers zodat zij kennis kunnen nemen van de regels en randvoorwaarden rond de privacy van zieke werknemers” zegt Marjolein Bastiaanssen, projectleider NVAB.

“Voor bedrijfsartsen gelden de wetten en regels voor medisch beroepsgeheim en privacy. In de folder kunnen werkgevers en werknemers de kern van deze wetten en regels nalezen.”

U kunt de folder hier downloaden »

Organisatie voor vitaliteit, Activering en Loopbaan – OVAL »
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde – NVAB »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke rekening

Tijd voor een (nieuwe) zakelijke rekening in 2022? Het bankpakket Knab Zakelijk is de voordeligste keuze voor zzp’ers en kleine ondernemers. Alles voor een vaste prijs per maand en jaarlijks 1.000 gratis transacties.

Lees ook…