Als het aan het kabinet ligt, hoeft het kleinbedrijf straks niet meer verplicht twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Minister Asscher wil dat er een vrijwillige regeling komt voor kleine bedrijven waarbij de loondoorbetalingsplicht wordt beperkt tot een jaar.

Het gaat om bedrijven met maximaal tien werknemers. Samen met zijn collega Kamp (Economische Zaken) houdt het voorstel van de minister van Sociale Zaken in dat het UWV straks de loondoorbetalingsplicht in het tweede jaar overneemt. Het plan wordt bekostigd vanuit de collectieve werkgeverspremies. Daarnaast is de overheid bereid jaarlijks 20 miljoen euro voor dit plan uit te trekken. Voor zieke werknemers heeft het nieuwe plan verder geen gevolgen.

Postieve reactie MKB-Nederland
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief dat het kabinet de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte van werknemers wil verkorten. De werkgeversorganisaties zijn al enige tijd met het kabinet in overleg om de werkgeversrisico’s bij ziekte te beperken, omdat die een drempel zijn om (meer) personeel aan te nemen.

Zoals minister Asscher vandaag heeft aangegeven, gaat hij over de plannen verder praten met de Tweede Kamer en de werkgeversorganisaties. MKB-Nederland en VNO-NCW benadrukken dat de vormgeving nauw luistert, want het verleden heeft geleerd dat collectieve oplossingen leiden tot een hoger ziekteverzuim. Een oplossing moet bovendien voor alle bedrijven gelden. Verder moet het overleg ook gaan over het beperken van de re-integratieverplichtingen die werkgevers met zieke werknemers hebben, want ook die drukken zwaar.

Lees ook:
Een goed verzuimbeleid is het halve werk »
Doorbetalen bij ziekte niet altijd verplicht »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

100% focus op je business

MijnZaak helpt je altijd en overal, zodat jouw focus blijft op je core-business. Kortom, alles wat je zoekt nu op één plek; juridische documenten op maat, 1-op-1 advies van experts en voordeel op + 50 diensten.

Lees ook…