U heeft een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag u dit verzuim meewegen in de beoordeling?

Bauco van der MeulenAntwoord van Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak
“Nee, ziekteverzuim mag niet worden meegewogen in de beoordeling van een medewerker. Immers, als iemand ziek is, moet u er van uitgaan dat de medewerker daar niks aan kan doen.”

“Het ziekteverzuim mag dus niet leiden tot een lagere beoordeling, wat tot gevolg kan hebben dat de medewerker minder salarisverhoging krijgt.”

Maak het bespreekbaar
“Als u van mening bent dat de medewerker zich te vaak, of bij het minste geringste ziek meldt, en dat zijn of haar werk daar onder lijdt, dan mag u dat tijdens een beoordelingsgesprek wel ter sprake brengen. Vraag de medewerker hierop te reageren.”

“Als iemand zich regelmatig ziek meldt, dan is dat vaak een signaal dat er meer aan de hand is. Wellicht ligt het probleem op de werkvloer. Denk hierbij ook aan uw plicht om medewerkers een goede en veilige werkplek te bieden.”

“Bied uw hulp aan. Informeer bij de werknemer of u iets kunt voor hem of haar kunt doen. Let hierbij wel op. U mag niet doorvragen. Bijvoorbeeld: ‘Wat heb je dan?’ is een vraag die u niet mag stellen.”

“Heeft een situatie als deze bij de hand, wacht dan niet tot het beoordelingsgesprek plaatsvindt. Ga zo snel mogelijk het gesprek met de medewerker aan.”

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…