Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Startersaftrek

Startersaftrek

12 maart 2012
De startersaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek. Het is een extra aftrekpost als u een startende ondernemer bent. U mag binnen de inkomstenbelasting een hoger bedrag aan zelfstandigenaftrek met de belastbare winst verrekenen, als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Lees hier welke dat zijn.

De startersaftrek
Om de startersaftrek te kunnen toepassen, gelden allereerst de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek »

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

– U was in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer;
– In die periode heeft u niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek toegepast.

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan mag u het bedrag van de zelfstandigenaftrek in de aangifte verhogen met de startersaftrek.

Startersaftrek 2012
De startersaftrek in 2012 bedraagt € 2.123 (onveranderd t.o.v. 2011).

De startersaftrek 2011 en die van voorgaande jaren vindt u hier »

Zie ook:
De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid »
De zelfstandigenaftrek »
De ondernemersaftrek »

Lees ook…