Het aantal zelfstandigen in Nederland is in de afgelopen 10 jaar met zo'n 200.000 toegenomen. Deze groei was echter volledig te danken aan de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

1,1 miljoen zelfstandigen
Het totale aantal zelfstandigen tot 65 jaar groeide in de periode 2002-2011 van 867.000 naar bijna 1,1 miljoen. Ook onder werkzame 65-plussers nam het aantal toe: van 28.000 naar 47.000.

Het totale aantal zelfstandigen steeg daarmee in afgelopen 10 jaar met ruim 200.000.

Dankzij zzp’ers
De groei van het aantal zelfstandigen is echter geheel op het conto te schrijven van zelfstandigen zonder personeel. Hun aantal steeg naar 728.000, terwijl het aantal zelfstandigen met personeel stabiel bleef op ongeveer 350.000.

De toename van het aantal zzp’ers deed zich vooral voor in de hogere leeftijdsklassen en bij de hoogopgeleiden. Bij de laatste groep nam het aantal zelfstandigen zonder personeel toe van 163.000 in 2002 naar 293.000 in 2011. Dat is bijna tweederde van de totale groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Vooral meer zzp’ers in commerciële dienstverlening
Koploper is de commerciële dienstverlening, waar het aantal zelfstandigen zonder personeel groeide van 214.000 personen in 2002 naar 302.000 personen in 2010. Het gaat hierbij vooral om de zakelijke dienstverlening.

In de nijverheid (hoofdzakelijk bouw en industrie) groeide het aantal zzp’ers, terwijl het aantal werknemers afnam.

Alleen in de landbouw, bosbouw en visserij nam het aantal zelfstandigen af.

Bron: CBS

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Pensioen opbouw

Benut jij je vrije jaarruimte maximaal? En hoeveel pensioen moet je eigenlijk opzij zetten? Vraag nu gratis een pensioenberekening, inclusief alle belastingvoordelen, en stel direct al je overige vragen aan onze pensioenexpert.

Lees ook…