In de eerste vier maanden van 2012 kwamen er ongeveer 39.000 startende ondernemers bij, ruim 4% minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Deze daling zet waarschijnlijk door in heel 2012. Opvallend zijn de regionale verschillen en de toename van het aantal starters boven 45 jaar. Lees hier het hele rapport van ING Economisch Bureau.

Aantal startende ondernemers stagneert
In de tweede helft van vorig jaar liep het aantal startende ondernemers al terug. Die ontwikkeling zet nu door. Het vertrouwen in de economie, of eigenlijk het gebrek er aan, maakt ook dat de rest van 2012 en in 2013 deze trend zal laten zien.

Verschillen per regio
Het aantal starters komt aan eind 2012 waarschijnlijk uit op 123.000, een half procent minder dan in 2011. Toch kan het aantal starters per regio wel verschillen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met (een combinatie van) factoren als leeftijdsopbouw, de hoeveelheid zakelijke dienstverleners en de bevolkingsdichtheid. Zo trekt de regio Randstad steeds meer starters.

Meer starters ouder dan 45 jaar
Momenteel starten ook relatief veel mensen tussen de 25 en 45 jaar een bedrijf. De provincies waarin deze leeftijdsgroep goed vertegenwoordigd is, hebben dan ook een hoger aantal startend bedrijven. Daarbij zijn startende ondernemers ouder dan 45 jaar in opkomst. In 2005 was 22% van de starters boven de 45 jaar, terwijl dat percentage momenteel al op 30% ligt.

Lees het volledige rapport
ING: Stagnatie zet door op startersmarkt-april 2012 (pdf) »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Pensioen opbouw

Benut jij je vrije jaarruimte maximaal? En hoeveel pensioen moet je eigenlijk opzij zetten? Vraag nu gratis een pensioenberekening, inclusief alle belastingvoordelen, en stel direct al je overige vragen aan onze pensioenexpert.

Lees ook…