Als u klanten benadert, dan wilt u niets liever dan een reactie. Met deze 7 tips krijgt u zeker respons.

1. Benadert u een man of vrouw?
Eén van de grootste responskillers: het verkeerde geslacht in de aanhef gebruiken. Dat is hetzelfde als een vrouw op straat begroeten met ‘Dag mijnheer De Jong’. U wordt wazig aangekeken en het gesprek is niet eens begonnen en zal nooit plaatsvinden. Zorg dat u weet wie u benadert.

2. Stuur uw mailing naar de juiste persoon 
Het is niet altijd bekend hoe beslissers van een bedrijf heten, en dus worden veel mailings ‘t.a.v. de directie’ gestuurd. Bij veel bedrijven bestaat de directie uit meerdere personen. Wie is de juiste man of vrouw? Als u het op deze manier aanpakt, is de kans groot dat uw envelop bij het oud papier terecht komt. Ook hier geldt: weet wie u moet hebben.

3. Houd uw adressenbestand bij
Een gemiddeld adressenbestand verandert per jaar met zo’n 11%. Na twee jaar is een kwart van uw bestand dus niet meer op op orde. Dat merkt u aan de retouren en bouncers. Bijhouden loont.

4. Vertel niet te snel hoe goed u bent
Niemand ziet te wachten op borstklopperij van de afzender. Maak in de eerste regel van uw boodschap direct duidelijk wat het voordeel voor de ontvanger is. Wilt u toch iets over uzelf vertellen, doe het dan aan het einde van uw verhaal. Dat vindt de lezer acceptabel.

5. Gebruik tussenkopjes
Een goede mailingtekst is opgebouwd uit een aantal kleine, ‘hapklare’ brokken, waar steeds een kopregel boven staat. Bedenk hierbij ook dat tekst op een beeldscherm niet gelezen, maar gescand wordt.

Met de kopregel maakt u duidelijk wat het voordeel voor de klant is. Dus geen productvoordelen benoemen, maar wat levert het op? Dus geen ‘Extra brede banden’, maar ‘Betere wegligging’.

6. Herhaal uw boodschap
Een bekend gezegde: de kracht van de boodschap zit in de herhaling. Dat geldt zeker voor direct marketing. Stop in elke alinea van uw brief of e-mail dus uw boodschap. En herhaal de boodschap nog een keer in de PS.

7. Vraag de klant om te reageren
U wilt dat er op uw boodschap wordt gereageerd, vraag er dan ook om. Daarbij hoeft u niet eens beleefd te zijn, want daarmee bereikt u niets. ‘Doe vandaag nog de bon op de bus’ is niet beleefd, maar wel duidelijk. Voer in uw PS de tijdsdruk op. ‘Reageer voor 1 mei’ is sterker dan ‘Reageer snel’.

5 responsremmers

  • De klant een postzegel of extra postzegels laten plakken
  • Geen kniprand en schaartje om de bon laten zien
  • Geen telefoonnummer, e-mailadres of website vermelden
  • Te veel gegevens van de – potentiële – klant vragen
  • Naar het inkomen van de respondent vragen

(Bron: Meer respons!, 1001 DM-tips van Max Kooijmans)

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…