Customer relationship management (CRM) is een strategie waarmee u, ondersteund door software, beter zicht kunt krijgen op gedrag en wensen van klanten zodat u effectiever kunt inspelen op hun behoeftes. CRM "erdoor" krijgen in het bedrijf blijkt in de praktijk vaak een lastige opgave. Deze vijf tips bieden uitkomst.

Inhoudsopgave

Tip 1. Maak het de gebruiker zo makkelijk mogelijk

Een nieuwe CRM-systeem houdt vaak in dat medewerkers opnieuw moeten leren hoe zij klantinformatie vastleggen. Maak dit zo makkelijk mogelijk! Betrek de toekomstige gebruikers van het systeem in een vroeg stadium om ervoor te zorgen dat hun wensen en behoeften worden meegenomen. Op die manier creëert u ook intern draagvlak.

Tip 2. Juist nu investeren

Als het economisch tegenzit, heeft investeren in een nieuwe aanpak meestal geen prioriteit. CRM is juist een effectieve tool om marktaandeel te vergroten of, op zijn minst, omzetverlies te beperken.  

Tip 3. Strategische visie is uitgangspunt

Slechts de helft van de CRM-implementatietrajecten start vanuit een strategische visie. Het is belangrijk om niet te vergeten dat CRM slechts een middel is om klantdoelstellingen te bereiken.

Tip 4. Maak een goed doordacht communicatieplan

Bij de invoering van een nieuwe crm-systeem is communicatie met uw personeel van essentieel belang. Beschrijf in een communiatieplan op welke manier u alle belanghebbenden gaat informeren en betrekken. Zorg voor korte en bondige rapportages, bij voorkeur visueel.

Tip 5. Zorg voor acceptatie door verkopers

Gebruikers, en met name verkopers, hebben vaak moeite met het gebruik van een CRM-systeem. Het is dus belangrijk om juist die doelgroep erbij te betrekken en de tijd voor het inwerken van het personeel met het nieuwe systeem te nemen. Dit zorgt voor meer begrip en een voorspoedige overgang naar een nieuw systeem of bedrijfsproces binnen het personeel en je bedrijf.

CRM raakt iedereen

CRM mag nooit het exclusieve domein worden van afdelingen als verkoop of marketing. Iedereen heeft met de klant te maken en heeft er baat bij dat de klantbehoefte beter wordt gekend, van de telefoniste tot de productieafdeling. Bedenk ook dat mensen die dagelijks direct contact hebben met de klant, een dankbare informatiebron kunnen zijn om meer inzicht te krijgen in klantgedrag.

Proefrit: Mercedes EQB
De EQB is de ultieme ruime elektrische SUV voor het gezin. Elektrisch, ruim en dynamisch. Nieuwsgierig geworden? Ervaar de EQB nu zelf en reserveer jouw proefrit.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.