Mensen op een sleutelpositie binnen een bedrijf lopen een toenemend risico slachtoffer te worden van internetcriminelen. Hoe kunt u zich hiertegen beschermen?

Steeds vaker worden directeuren en eigenaren van bedrijven het doelwit van internetcriminelen. Dat is één van de verontrustende uitkomsten van een onderzoek van informatiebeveiliger Symantec. Volgens Ian Walker, mkb-specialist bij Symantec, zijn veel bedrijven onvoldoende bekend met deze bedreiging.

Walker noemt als voorbeeld botnetwerken. Een botnetwerk ontstaat, wanneer diverse computers door een bepaald virus worden geïnfecteerd, om vervolgens door criminelen op elk gewenst moment ingezet te worden voor een gezamenlijke ‘aanval’ op een website.

Zwakke plekken intern

Daarnaast wijst Walker op de zwakheden binnen bedrijven zelf. Met name het gebruik van USB-sticks onttrekt zich vaak aan elke controle. Ook deelname van werknemers aan sociale netwerksites (zoals Hyves) brengt risico’s met zich mee. Walker: “Criminelen kunnen op netwerksites er vaak heel simpel achter komen welke functie iemand bij een bedrijf bekleedt en misbruik maken van die informatie.” Vooral accountants en boekhouders blijken de belangstelling van internetcriminelen te hebben.

Walker wijst er op dat alleen maar anti-virussoftware en een firewall niet voldoende zijn om alle risico’s uit te sluiten. De beveiligingsexpert wijst op het bestaan van totaalpakketten, die ook ‘werknemersbescherming’ bieden. Verder wijst Walker op het belang van het maken van back-ups door bedrijven.

Gevaarlijke pop-up’s

Daarnaast doen de ouderwetse virussen het ook nog steeds goed. Zo blijken de computers van een half miljoen Nederlanders onlangs te zijn besmet met het Virtumonde virus. Virtumonde is een ‘oude bekende’ van virusbestrijders. Het virus wordt verspreid door middel van pop-up advertenties op websites. Wanneer gebruikers die pop-up’s annuleren of willen afsluiten via het kruisje, wordt het virus juist geactiveerd! Eenmaal geïnfecteerd krijgt de gebruiker nog meer last van pop-up’s. Bovendien worden zogeheten achterdeuren van de besmette computer opengezet, waardoor andere virussen toegang krijgen.
Computergebruikers die besmet zijn met het virus kunnen een verwijdertool downloaden bij SpicyLemon.

Tips:

  • Sluit pop-up’s niet door op het kruisje rechts of op ‘Annuleren’ te klikken, maar gebruik de toetsencombinatie Alt+F4 om de pop-up te sluiten.
  • Maak regelmatig een back-up van uw netwerk c.q. computer(s).
  • Zorg dat u over software beschikt waarmee bestanden hersteld kunnen worden.
  • Beveilig vertrouwelijke bestanden extra met encryptie (versleuteling).
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Hoe ver ben jij met automatiseren?
Het MKB is vaak (te) veel tijd kwijt aan administratieve taken en mist actueel inzicht. Wat is jouw automatiseringsbehoefte? Ontvang direct jouw resultaten.
Lees ook…
i.s.m.
Cybercriminaliteit kan serieuze financiële schade veroorzaken aan je onderneming. Onderzoek laat zien dat mkb-bedrijven en zzp’ers extra kwetsbaar…
Elk bedrijf bewaart data die erg waardevol is of die valt onder strenge privacyeisen. Uiteraard moeten organisaties er alles aan doen om deze data te…
Hoe weet je of de mail van je bank niet van cybercriminelen komt? Met deze tips van cybercrime expert Wouter Parent trap jij niet in de…