Verlies van uw interne gegevens door een virusaanval of computerinbraak kunnen catastrofale gevolgen voor uw bedrijf hebben. De volgende maatregelen helpen u bij de beveiliging van uw gegevens.

> Voorschriften voor werknemers en stappenplan
Stel voorschriften op voor de interne beveiliging bij het gebruik van internet en het bedrijfsnetwerk. Zorg er voor dat al uw werknemers er kennis van nemen. Wijs voor de beveiliging een hoofdverantwoordelijke aan (directeur, hoofd automatisering of hoofd administratie). Stel ook een stappenplan op van nodige maatregelen bij eventuele calamiteiten.

> Sta open voor waarschuwingen
Meld u als abonnee/klant aan bij een beveiligingsdienst en neem dagelijks kennis van de e-mails met waarschuwingen (alerts) inzake nieuwe en lopende bedreigingen.

> Kies betrouwbare leveranciers en softwarebouwers
Installeer gebruikerssoftware en -updates van een betrouwbare aanbieder. Wijs ontwikkelaars (in-/extern) van uw bedrijfswebsite en/of -database op het belang van beveiliging in elke fase van het ontwerp. Zet bij het ontwerpen en updaten van de software die websitebouwers in die nadrukkelijk op veiligheid letten.

> Gebruik up-to-date antivirussoftware
Installeer een virusscanner en houd die up-to-date via, bij voorkeur, één of meerdere (automatische) updates per dag.

> Gebruik een firewall 
Installeer een firewall (die ook geschikt is voor beveiliging tegen interne hacks) en houd die up-to-date. Loop dagelijks het firewall-logboek na om inzicht te krijgen in het aantal en de aard van verdachte manipulaties. Voorbeeldsoftware: ZoneAlarm.

> Dagelijkse back-ups naar een veilige plek
Maak dagelijks een backup (meer of minder frequent, afhankelijk van de noodzaak), en berg deze op een veilige plek op, bij voorkeur op een ander adres. Test backups steekproefsgewijs. Laat backupmedia op logische wijze rouleren, bijvoorbeeld iedere dag van de week een ander medium. In plaats van een fysieke kunt u natuurlijk ook een online backup maken.

> Stel belangrijke administratie veilig
Brand belangrijke bestanden en correspondentie – jaarstukken! – op CD en sla die op in een kluis of in een ruimte elders, bijvoorbeeld bij uw bank.

> Laat een deskundige de beveiliging controleren
Laat een onafhankelijk deskundige of bureau geregeld de beveiliging van uw hard- en software doorlichten, in ieder geval eens per jaar en na grote systeemwijzigingen.  

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.