Excel-tip: waarden van het ene werkblad overnemen in het andere

Het zal jou vast ook wel eens overkomen: je maakt formules in Excel en wilt waarden voor je berekeningen gebruiken uit een ander werkblad. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als de berekening niet veranderd, maar wel het percentage.

Ten eerste moet je precies weten waar je berekeningen in de rekenbladen van Excel staan. Dat kan zijn in hetzelfde werkblad, in een ander werkblad in hetzelfde bestand of zelfs in een ander bestand. Het is heel belangrijk dat de verwijzing klopt. Als je de formules via aanwijzen opbouwt, kom je daar het handigst en ook het snelst achter. 

Voorbeeld :

 1. Begin in een nieuwe Excel-werkmap. Standaard heeft die map drie werkbladen (zie de tabs onderin: Blad1, Blad2, Blad3).
 2. Plaats in cel A1 als tekst ‘btw hoog’ en daarnaast in cel B1 de waarde ‘19%’.
 3. Ga naar Blad2 (klik op de tab onderaan) en plaats in rij 1, respectievelijk onder A, B en C de kolomkoppen ‘Product’, ‘Prijs (ex. btw)’ en ‘btw’.
 4. Zet in rij 2 een product en een prijs.
 5. Ga naar cel C2 en bouw de formule op om de btw te berekenen:
  o Typ een = (isgelijkteken).
  o Klik op de prijs (cel B2).
  o Typ het vermenigvuldigingsteken (het handigst via de toets [*] van het numerieke deel van het toetsenbord).
  o Klik onderaan op de tab Blad1.
  o Klik daar op het btw-percentage (cel B1).
  o Druk op [Enter].

De uitkomst van de berekening staat in cel C2 van Blad2 en als je die selecteert, zie je hoe de formule luidt: =B2+B2*Blad1!B1.

Die laatste verwijzing had ook een cel in andere rekenbladen in Excel kunnen zijn (dat tijdens het aanwijzen van de formule wel geopend moet zijn). De formule zou er dan bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: =B2+B2*[Map1]Blad1!B1.

Het handige van een verwijzing op deze manier is dat je berekeningswaarden maar op één plaats up-to-date hoeft te houden. Dit zorgt voor gelijk meer overzicht in Excel, waardoor handelingen veel gemakkelijker uit te voeren en te berekenen zijn. Bekijk meer informatie over Excel bij De Zaak.

Financiering zonder businessplan of papierwinkel?
Wil je investeren of juist tekorten oplossen? Bereken online binnen 15 minuten wat je financieringsopties zijn en tegen welke voorwaarden. Simpel, snel en zonder gedoe.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Misschien werk je zelf niet met weeknummers, je klanten en relaties meestal wel. In de communicatie is het wel zo handig als alle partijen weten over…
Vergoedingen en verstrekkingen voor telefoon, internet en computers zijn volledig vrijgesteld, als er voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium….
Outlook stelt tijdens het typen automatisch mailadressen voor. Vaak erg handig, maar niet als het om een e-mailadres gaat dat je niet meer nodig hebt….