Uw bedrijfsnaam koppelen aan een domeinnaam van bijvoorbeeld uw bedrijfstak of woonplaats? Dat wordt binnen afzienbare tijd mogelijk. ICANN, de internationale organisatie die verantwoordelijk is voor domeinnamen en adressering op internet, heeft namelijk besloten de zogenoemde top level domeinen uit te breiden.

Bedrijfsnaam als top level domeinnaam

Tot nu toe waren er slechts 22 algemene top level domeinnamen, zoals .com, .org en dergelijke. Op zijn vroegst begin volgend jaar komen daar naar verwachting honderden nieuwe bij. Grote bedrijven en organisaties kunnen dan in plaats van bedrijfsnaam.nl ook hun bedrijfsnaam als top level domein aanvragen: .bedrijfsnaam.
De algemene top level domeinnamen moeten niet verward worden met de top level domeinnamen van landen.

Aanvankelijk zullen de domeinnamen op het allerhoogste niveau alleen voor kapitaalkrachtige partijen weggelegd zijn, aangezien er per registratie $185.000 wordt gevraagd. Bovendien moeten aanvragers het beheer (juridisch en technisch) van een top level domein (TLD) op zich nemen.
Het is straks niet alleen mogelijk om bijvoorbeeld een extensie als .unilever of .overheid te registreren, maar ook domeinnamen in het Arabisch, het cyrillisch schrift en andere niet westerse talen. ICANN wil met deze maatregel het gebruik van internet in niet-westerse landen bevorderen.

Alle activiteiten onder een domeinnnaam

“Er is al belangstelling voor de zogenoemde gTLD’s vanuit het bedrijfsleven”, vertelt Frank Leest, eigenaar van
Networking4all.com, een van de weinige Nederlandse bedrijven die ook een registrar is. Een registrar is direct lid van de organisatie achter de TLD’s, zoals
SIDN dit is voor de TLD.nl en VeriSign voor .com. De registry beheert de registraties van de
domeinnamen onder het TLD en is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren van het TLD.
Leest ziet “mooie mogelijkheden” voor banken en dergelijken, omdat zij al hun activiteiten onder een domeinnaam kunnen rangschikken. Bijvoorbeeld: .ing.bank (zakelijk.ing.bank, particulier.ing.bank).

Waarom voor u belangrijk?

Er kunnen ook geografisch georiënteerde domeinen voor steden en regio’s worden geregistreerd. Deze laatste mogelijkheid maakt het interessant voor kleinere bedrijven en instellingen, omdat bijvoorbeeld extensies als .amsterdam of .rotterdam geregistreerd kunnen worden.
De geregistreerde eigenaren van dergelijke extensies kunnen op hun beurt zogenoemde
second level domeinen aanbieden. Volgens Leest is nog onduidelijk wat de prijs van deze second level domeinnamen gaat worden, zolang nog niets bekend is “over de kosten en afzet van het aantal namen”.
Goed denkbaar is dat straks een domeinnaam als www.
uwbedrijfsnaam.amsterdam te koop komt. Ook zijn er domeinnamen denkbaar waaronder franchiseorganisaties, bedrijfstakken en beroepsorganisaties worden samengebracht.

Aanvragen en bezwaar aantekenen

De aanvraagprocedure is op 12 januari gestart, verloopt volledig online en sluit op 11 april. Na de sluitingstermijn zijn Ingediende aanvragen voor iedereen openbaar. In die periode kunnen bedrijven en organisatiesbezwaar aantekenen tegen een aanvraag (bijvoorbeeld omdat u vindt dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van uw bedrijfsnaam).

Aanvragen en de beoordeling van eventuele bezwaarschriften worden kenbaar gemaakt in november 2012. Tussen december 2012 en januari 2013 worden goedgekeurde aanvragen voor TLD’s  beschikbaar gesteld voor gebruik.

Voordelen

  • Zichtbaarheid en herkenbaarheid van de ‘community’ op het wereldwijde internet;
  • Een eigen, veilig en betrouwbaar internetlabel, dat herkenbaar is voor de doelgroep en duidelijkheid verschaft;
  • De mogelijkheid om specifieke diensten en toepassingen aan te bieden voor de doelgroep van de ‘community’.

Tips

  • Informeer in uw eigen bedrijfstak of beroepsorganisatie welke plannen er op dit gebied bestaan en welke gezamenlijke maatregelen er eventueel genomen kunnen worden. Neem desnoods zelf het initiatief.
    Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat een ‘onbekende’ partij de naam van uw bedrijfstak claimt.
  • Maak daarom ook in de komende weken een afspraak met uw merkenrechtdeskundige.
Lees ook…
De Maestro- en Visa-betaalpassen in Nederland worden in juli 2023 massaal vervangen door nieuwe pinpassen. Dus retailondernemers opgelet. Zorg dat in…
Een goed CRM-systeem bespaart je direct tijd en zorgt voor meer rendement. Maar wat is het precies en waarom is het belangrijk? Hieronder beantwoorden…