Uit de hoek van auto en mobiliteit hoor je nog weinig over de plannen uit het nieuwe regeerakkoord. Wellicht onder het motto 'als je geschoren wordt moet je stilzitten'. Waarschijnlijker is dat iedereen zijn zegeningen telt: de klap voor 'de auto van de zaak' lijkt mee te vallen. Een overzicht.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Breed pakket maatregelen auto en mobiliteit

Er is veel te doen om de soms erg pijnlijke details van de € 16 miljard extra aan bezuinigen die in het regeerakkoord met grote klappen bij elkaar zijn gespijkerd. Uit de hoek van auto en mobiliteit hoor je echter weinig geluid.

Dat kan twee dingen betekenen. Wellicht geldt het motto ‘als je geschoren wordt moet je stilzitten’, maar – waarschijnlijker – iedereen telt zijn zegeningen.

De klap voor ‘de auto van de zaak’ lijkt mee te vallen. Een samenvatting van de belangrijkste plannen op dat gebied laat een breed pakket van maatregelen zien. Soms zeer kostbaar als het je treft, soms ook wat onopvallender, maar daarom niet minder gevoelig.

Een overzicht.

Onbelaste reiskostenvergoeding niet afgeschaft

Door de bril van de ondernemer gezien is het belangrijkste nieuws zonder twijfel dat de coalitiepartners de hete hangijzers op het mobiliteitsfront niet hebben beetgepakt.

Zo wordt de dreigende afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding mèt bijpassende ingreep op de bijtelling uiteindelijk toch niet doorgevoerd. Zowel bedrijven als werknemers en bijvoorbeeld de honderdduizenden ‘nul bijtellingrijders’ die een kilometerboekhouding bijhouden, kunnen gerust zijn.

Met name die laatsten dreigden met een enorme rekening te worden geconfronteerd als ze in een wat kostbaarder zakenauto rijden. Niet voor niets melden merken als Mercedes dat de verkoop van dergelijke auto’s de afgelopen maanden vrijwel stilviel. Ook voor autobedrijven komt het nieuws als een opluchting.

Motorrijtuigenbelasting oldtimers

Voor een geheel andere categorie zakelijke rijders is na de onthulling van het regeerakkoord juist de stormbal gehesen. We lezen: “De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieu-overwegingen afgeschaft.”

Daarmee worden niet alleen liefhebbers en verzamelaars met oude auto’s getroffen, maar bijvoorbeeld ook veel kleine ondernemers die er zakelijk mee rijden. Je zult maar een Mercedes diesel rijden die tot nu toe MRB vrij was. Of een dikke pickup met gasinstallatie.

Er zal over dat onderwerp zonder twijfel nog gesteggeld worden.

Accijns op diesel en LPG omhoog in 2014

Een beetje ‘onder de radar’ worden er in het akkoord nog andere pijnlijke maatregelen genomen. Zo gaat in 2014 – over ruim een jaar dus – de accijns op diesel en LPG fiks omhoog. Respectievelijk met 3 en 7 cent.

Met name dat laatste is een enorme sprong, maar ook de hogere dieselprijs zal menig ondernemer flink treffen. Denk aan transporteurs, voor wie vanaf 2013 ook al de rode diesel verdwijnt (zie ook deze pdf).

In die sector speelt verder nog mee dat het Eurovignet verder wordt toegespitst op schone vrachtwagens.

Kilometerheffing

Een grote kwestie was de kilometerheffing. Die wordt – misschien niet zo verassend – vooralsnog niet ingevoerd. Het programma Beter Benutten (pdf) moet volgens de kabinetsplannen meehelpen om de files terugdringen.

Bedrijven spelen daarbij een grote rol, want zij kunnen werknemers ‘in staat stellen en motiveren om buiten de spits te reizen’. Ook zou men minder of anders moeten reizen.

Dat zal wellicht nodig zijn ook, want er wordt beknibbeld op de wegenbouw.

Forfaitaire ruimte werkkostenregeling

Helaas komt er geen extra ruimte om met vergoedingen te schuiven. De in het Belastingplan 2013 opgenomen verhoging van de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling met 0,1% wordt meteen weer teruggenomen.

Dat klinkt als een kleinigheid, maar scheelt vanaf 2014 alles bij elkaar toch een bedrag van 100 miljoen euro per jaar.

Elektrisch rijden

Voor de kenners is er ook nog een opvallende paragraaf in het regeerakkoord opgenomen die over elektrisch rijden handelt. Daarvoor ziet men veel ‘kansen’, maar kennelijk is de nieuwe coalitie zich ook bewust van een acuut probleem.

We lezen: “Met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden worden afspraken gemaakt over de laadinfrastructuur om de groei van elektrische mobiliteit verder te stimuleren.”

Pijnlijk detail is namelijk dat het geld op is bij de E-laad-organisatie die een openbaar netwerk met 10.000 laadpunten zou bouwen. Daarvoor was een budget van tientallen miljoenen, maar helaas is de kas al na zo’n 2.000 laadpunten leeg. Juist op het moment dat de verkopen van elektrische auto’s een flinke vlucht nemen.

Met name de plug-in elektrische modellen als de Opel Ampera en Toyota Prius slaan goed aan. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn de verkopen van elektrische voertuigen verdrievoudigd.

Hoe de overheid de uitbreiding van het daarvoor onmisbare openbare laadnetwerk weer op gang wil trekken is een boeiende vraag. Het betrokken ministerie zegt dat daar geen extra geld voor is uitgetrokken, terwijl volgens de kenners zeker 2.500 laadpunten extra nodig zijn om het netwerk een béétje landelijk dekkend te maken.

Bij een taskforce van het Formule E-team probeert men nu naarstig om de belanghebbenden te laten samenwerken. Ze hopen dat er vanaf begin 2013 weer kan worden getimmerd aan het netwerk van laadpalen.

Vooralsnog is dat allesbehalve zeker.

Lees ook:

Maatregelen uit het regeerakkoord voor ondernemers »
Het nieuwe ontslagrecht uit het regeerakkoord »
Overgangsregeling levensloop blijft van kracht »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Zakelijk rijden in 2024? Dan kan je niet om de vraag heen of het nu de tijd is om de switch naar elektrisch te maken. Want na dit jaar gaat er veel…
Iedere eigenaar van een zakelijke of auto in privé betaalt wegenbelasting, ofwel motorrijtuigenbelasting (MRB). Deze wegenbelasting wordt regelmatig…
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer. Wat moet jij als ondernemer en/of werkgever weten over de…
Ondernemers die een auto van 15 jaar of ouder rijden, kunnen gebruikmaken van een gunstige regeling. In dit artikel onderzoeken we de redenen waarom…
Het openbaar vervoer kan een aantrekkelijke en duurzame optie zijn voor zakelijk reizen. Hoe zit het met de kosten en btw? Wat zijn de voordelen? Hoe…
Rij je zakelijk? Let dan goed op op de regels voor bijtelling van je bedrijfsauto. In dit artikel duiken we in de wereld van bijtelling voor…