Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
"Kun je kosten voor voorwerk apart op een offerte zetten?"

“Kun je kosten voor voorwerk apart op een offerte zetten?”

27 januari 2014
in Vraag
U ontvangt een offerteaanvraag voor een grote opdracht. Voor het opstellen van de offerte moet u nogal wat voorwerk doen. Hoe kunt u het beste omgaan met de kosten die u hiervoor maakt?
Deze vraag werd aan De Zaak Advies voorgelegd: 
‘Ik heb een offerteaanvraag ontvangen voor een grote opdracht. Hier kwam nogal wat voorwerk bij kijken. Ik heb deze kosten uiteindelijk niet meegenomen in de offerte, omdat ik die niet in verhouding vond staan tot de omvang van de opdracht. Maar hoe kun je hier het beste mee omgaan als je dergelijke kosten wél vergoed wil hebben?”
 
Antwoord van Niek Idema, adviseur bij De Zaak Advies
“De tijd die het kost om een offerte te maken breng je eigenlijk nooit apart in  rekening bij de klant. De uren  die u investeert in het maken van offertes is ondernemersrisico. In feite  verdisconteer je die in je tarieven, je prijzen of in je hoeveelheid declarabele  uren.

“Het kan soms zijn dat er eerst een goed ‘vooronderzoek’ moet worden 
gedaan om te zien óf en in hoeverre je aan de vraag van een klant tegemoet kan  komen. Op basis van de resultaten brengt u al of niet een offerte uit.  Over de kosten van een dergelijk onderzoek en wie deze kosten  betaalt, moeten goede afspraken worden gemaakt. Daarvoor maakt u in feite een  aparte offerte.”
 
Meer aandachtspunten professionele offerte
“Om een offerte op een professionele manier uit te brengen, kunt u ook aan de  volgende zaken denken. Verplaats u in de klant en geef uw aanbod aantrekkelijk  vorm, inhoudelijk én grafisch. Wees zeer duidelijk en precies over wat een  klant kan verwachten van je bedrijf en tegen welke prijs en wat wel en niet  inbegrepen is. Hoe duidelijker vastgelegd, hoe minder kans op problemen over  de afspraken.”  
 
“Geef ook aan tot welke datum de offerte loopt. Stuur uw algemene  voorwaarden mee en verwijs in de offerte hiernaar, of noem in de offerte uw  betalings- en leveringsvoorwaarden.”

Lees ook:

Schrijf de winnende offerte
“Ik heb een rekening ontvangen voor een offerteaanvraag. Is dat normaal?”  

Lees ook…

De investeringsaftrek
Excel- en Word-tip: simpel een mailing versturen

Lees ook…