afschrijven: 12 VRAGEN EN ANTWOORDEN

Waar moet je op letten?

Vraag 1

In het kort: Wat is afschrijven?

Afschrijvingen geven weer in hoeverre bedrijfsmiddelen zoals machines, gebouwen en auto’s in een bepaalde periode in waarde dalen door slijtage en veroudering.

Vraag 2

Hoe de afschrijvingsduur te bepalen?

Je moet in het begin van de afschrijvingsduur een schatting maken. Daarbij is de kortste van de technische en economische levensduur van het middel bepalend.

VRAAG 5

Wat als de schatting Gedateerd blijkt?

Wijkt de gebruiksduur af van de oorspronkelijke inschatting, dan moet je het afschrijvingspercentage voor de toekomstige jaren bijstellen.

VRAAG 4

Waarom wordt  de aankoopprijs uitgesmeerd?

Als je jaren plezier hebt van je aanschaf, dien je de kosten  minus de verwachte restwaarde van het middel over de jaren uit te smeren.

VRAAG 5

Wat is de historische kostprijs?

De historische kostprijs houdt in dat je alle kosten die je onderneming maakt om een bedrijfsmiddel te verkrijgen meetellen voor de afschrijving.

VRAAG 6

WAT IS RESTWAARDE?

De restwaarde is de waarde die het bedrijfsmiddel heeft aan het einde van de (geschatte) gebruiksduur. Deze moet je aan het begin van de afschrijvingsperiode schatten.

VRAAG 7

Wanneer mag het bedrag in één keer ten laste van de winst komen?

Bedrijfsmiddelen waarvan de aanschaf-of voortbrengingskosten minder zijn dan € 450,- mag je ten laste van je jaarwinst brengen.

VRAAG 8

Zijn er (wettelijke) beperkingen?

Op goodwill mag max. 10% van de aanschafkosten worden afgeschreven. Op overige bedrijfsmiddelen geldt jaarlijkse afschrijving van max. 20%.

VRAAG 9

Is er één vaste afschrijvings-methode?

Nee. De twee meest bekende fiscale afschrijvingsmethoden zijn de lineaire en de degressieve afschrijving

VRAAG 10

Geldt de versnelde afschrijvings-regeling nog?

Nieuwe bezittingen mag je willekeurig of versneld afschrijven. Zijn de kosten hoger dan het max. van de K.I.A.? Dan mag je kiezen hoe je afschrijft. 

VRAAG 11

In welke gevallen mag je willekeurig afschrijven?

Startende ondernemers mogen zelf kiezen in welke termijn ze hun investeringen afschrijven. Of dat gunstig is, hangt af van een aantal factoren

VRAAG 12

Hoe zit het met het bedrijfspand?

De boekwaarde van een bedrijfspand dat je zelf in gebruik hebt, mag niet verder dalen dan tot 50% van de WOZ-waarde.

VRAAG 12

Hoe zit het met het bedrijfspand?

De boekwaarde van een bedrijfspand dat je zelf in gebruik hebt, mag niet verder dalen dan tot 50% van de WOZ-waarde.