Categorieën

Column Gijs Veenhuijsen | Flynth

Ondernemend Nederland heeft het mooi voor elkaar. Een groot deel van het werk dat ooit door medewerkers gebeurde, wordt nu door “flexwerkers” gedaan. In de afgelopen 20 jaar werd een substantieel deel van de medewerkers, zzp’er. Er zijn verschillende soorten zzp’ers. Zo heb je de “ondernemer-zzp’er”. Voor dit verhaal is die niet interessant. Dit verhaal gaat over de “werknemer-zzp’er”.

Ondernemer-ZZP’er

Een ondernemer is, in grote lijnen, iemand die een “resultaatverbintenis” aangaat. Ik wil mijn huis laten schilderen. Hij maakt een prijs, ik ga akkoord en hij voert uit. Kortom, de zzp’er bepaalt hoe en, onder welke voorwaarden, hij werkt. Als het werk niet goed is, komt hij terug en herstelt voor eigen rekening.
Een goede schilder heeft een mooi leven. Presteert hij onder de maat, dan wordt het sappelen.

De werknemer-zzp’er

Door een fatale combinatie van regelgeving en gebrekkige handhaving behoort een belangrijk deel van de werkende mensen de afgelopen decennia tot deze groep. Men vertelde hen dat werken als zzp’er loonde. De belastingdienst houdt namelijk van ondernemers en beloont hen met faciliteiten. Deze aantrekkelijke gedachte werd hen te machtig en zij gingen overstag. Zij hadden een mooi netto-inkomen, waren goedkoop voor de “opdrachtgevers” en niet sociaal verzekerd. Echter, de opdrachtgever bepaalde hier hoe, en onder welke voorwaarden, het werk uitgevoerd werd. Men richt een en ander in alsof er sprake is van ondernemerschap, VAR-verklaring er bij en het geheel staat. In veel sectoren is deze benadering breed uitgerold. Lekker goedkoop!
En… bleek er toch geen ondernemerschap, dan was het risico voor de zzp’er. Immers, die VAR-verklaring was het vrijwaringbewijs voor de opdrachtgever.
Een groot deel van deze groep mist één element om een succes van de zzp-rol te maken. Ondernemerschap! Hun beloning kon straffeloos worden verlaagd. Immers, zij hebben geen netwerk en, gaan ze niet akkoord, dan kiezen we een Oost-Europese kracht. Zo creëerde Nederland een nieuwe onderlaag.  “De werkende arme”. Wij kennen hen natuurlijk niet, zij wonen niet in onze wijk, maar… ze bestaan!
De opdrachtgever heeft, dankzij deze “flexibele schil”, de crisis doorstaan en draait nu betere resultaten dan in het geval dit allemaal werknemers geweest waren.

De Wet DBA

Nu kennen we de wet DBA. Kern is dat het risico van “onecht ondernemerschap” nu bij de opdrachtgever ligt. Bij twijfel kan men een (model)overeenkomst van opdracht bij de Belastingdienst laten toetsen. Echte ondernemers hebben daar geen last van. Onze “werknemer-zzp’er” natuurlijk wel. Want, die opdrachtgever die zijn werknemer eerst tot zzp’er “ridderde”, verstrekt nu geen werk meer. Immers, je zou de zzp’er eens in dienst moeten nemen! Dan kiezen we wel voor het bekende, goedkopere alternatief. Al met al leverde wij deze groep, met zijn allen, een vrij kwaadaardige streek.

De werknemer-zzp’er thuis

In de jaren dat het niet goed ging met Nederland betaalden deze mensen de tol. Weinig of geen werk, geen inkomen dus en ook geen uitkering. Verder troefden handige nieuwkomers met ondernemersgeest hen af. Net toen het economisch herstel kwam, introduceerde men de Wet DBA. De huishoudens die afhankelijk zijn van deze zzp’er zijn hierdoor in de greep van (bestaans)onzekerheid geraakt.

Maatschappelijk

In de aanloop naar de laatste verkiezingen maakten veel Nederlanders zich druk over de verkiezingsuitslag. Als er nou maar niet te veel zetels naar extreme partijen zouden gaan. Dat zou destabiliserend werken, tenslotte.
Een groot deel van de stemmers intussen verloor juist door de hierboven beschreven “beknopte geschiedenis van 25 jaar werk in Nederland”, hun vertrouwen. Zij werden, natuurlijk zou ik haast zeggen, met heldere taal verleidt door de partijen ver links en rechts van het midden. En stemden, bij wijze van noodkreet, dienovereenkomstig.
Ondernemend Nederland mag natuurlijk zelf kiezen. Zetten we de huidige benadering van arbeid voort tot de volgende verkiezingen, of bieden we mensen toch maar wat meer bestaanszekerheid?
Lees ook…
De fiscale oudedagsreserve (FOR) regeling stopt in 2023. Je kunt binnenkort dus geen pensioen meer opbouwen met deze fiscaal aantrekkelijke spaarpot….
Je kent ze misschien wel. Die mensen zonder vaste baan met opdrachten overal en nergens. Ze worden zzp’ers, freelancers en zelfstandige ondernemers…
De overheid is een voorstander van ondernemen en wil dit graag stimuleren. Daarom zijn er een aantal aftrekposten in het leven geroepen voor mensen die…