Categorieën

Vanaf 1 januari 2023 treden weer een flink aantal nieuwe wetten en nieuwe regels in werking waarmee zelfstandig ondernemers te maken krijgen. We zetten de 9 belangrijkste wijzigingen voor zzp'ers op een rij, zodat je goed voorbereid aan het nieuwe jaar begint.

Inhoudsopgave

1. Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

De zelfstandigenaftrek – een belangrijk fiscaal voordeel voor zzp’ers – wordt vanaf 2023 versneld afgebouwd. De overheid wil op deze manier werken in loondienst aantrekkelijker maken. In 2023 kun je nog maximaal € 5.030 aftrekken, mits je aan het urencriterium voldoet. In 2027 is dat bedrag maximaal € 900.

De bedragen die je de komende jaren maximaal van de winst kunt aftrekken, luiden als volgt:

JaarBedrag zelfstandigenaftrek
2021€ 5.030
2022 € 6.310
2023€ 5.030
2024€ 3.750
2025€ 2.470
2026€ 1.200
2027€ 900

In dit artikel gaan we dieper in op de afbouw van de zelfstandigenaftrek en of je er als ondernemer op achteruit gaat.

Andere aftrekposten zelfstandig ondernemers blijven ongewijzigd

De startersaftrek voor 2023 blijft ongewijzigd. Als je aan de voorwaarden voldoet, mag je net als in 2022 een bedrag van € 2.123 van je winst aftrekken. Ook andere aftrekposten, zoals de meewerkaftrek, blijven ongewijzigd.

2. Arbeidskorting omhoog

Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek wordt dus versneld afgebouwd. Toch zullen de meeste zzp’ers hier onderaan de streep weinig van merken. De arbeidskorting gaat namelijk omhoog en dat is voordelig voor iedereen met een inkomen tot € 115.000.

De arbeidskorting zal de komende jaren in stappen verder omhoog gaan. Hoeveel korting je ontvangt hangt naast inkomen ook van je leeftijd af.

3. Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

In 2023 kun je geen oudedagsreserve meer opbouwen met de FOR (fiscale oudedagsreserve). Dit is door de overheid besloten om te voorkomen dat ondernemers deze reserve puur gebruiken als belastinguitstel en dus niet waar het eigenlijk voor is bedoeld: een oudedagsvoorziening.

In 2022 kun je trouwens nog wel gewoon een bedrag aan deze reserve toevoegen (doteren).

4. Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling verdwijnt per 1 januari 2023. Deze regeling bestond voor mensen met een sterk wisselend inkomen en bood de mogelijkheid om inkomen over 3 boekjaren te middelen (evenredig uit te smerig).

Gunstig, want te veel betaalde belasting kreeg je met deze regeling terug van de Belastingdienst.

5. Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog

Goed nieuws voor zzp’ers die veel onderweg zijn naar opdrachtgevers: de onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van 19 naar 21 cent per kilometer. Vanaf 2024 stijgt deze verder naar 22 cent per kilometer.

6. Nieuwe regelgeving: jaarruimte gaat omhoog

Geld inleggen voor je pensioen? Houd dan rekening met de jaarruimte. Die bepaalt tot welk bedrag van je inkomen je fiscaal voordelig kunt inleggen voor je pensioen.

De jaarruimte gaat vanaf 2023 flink omhoog van 13,3 naar 30 procent. En dat biedt perspectief nu de FOR verdwijnt.

7. Verlaging cap bijtellingsvoordeel emissievrije auto van de zaak

Rijd je een emissievrije personenauto (EV) van de zaak die je ook privé (meer dan 500 km per jaar) gebruikt? Dan betaal je bijtelling.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de cap bijtelling (catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is) verder verlaagd naar €30.000.

8. Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving in 2023

Je mag in 2023 meer willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen dan normaal, namelijk tot 50 procent van het investeringsbedrag. Het restant schrijf je vervolgens op de bekende manier af.

Bijvoorbeeld: de helft van de aanschafprijs van een laptop of zakelijke smartphone mag je in 2023 willekeurig afschrijven, de andere helft smeer je uit over de resterende 4 jaar.

Niet voor alle bedrijfsmiddelen

Deze tijdelijke nieuwe regel geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Gebouwen en personenauto’s (met uitzondering van beroepsvervoer en zeer zuinige personenauto’s) zijn uitgesloten van de regeling.

9. Afschermen bezoekadres Handelsregister

Het wordt officieel mogelijk om het bezoekadres van je eenmanszaak in het openbare Handelsregister af te schermen. Voorwaarde is dat het postadres van de eenmanszaak afwijkt van het bezoek- en privéadres. Het postadres is en blijft een openbaar gegeven zodat de onderneming bereikbaar blijft. 

Verplichte AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Dit is nog niet aan de orde in 2023 (en staat los van het Belastingplan), maar waarschijnlijk is het wél verplicht vanaf 2024: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De overheid wil met deze nieuwe wet de kosten en risico’s voor de samenleving verkleinen.

Kortlopende AOV is ook een optie

Maak je je zorgen over hoge afsluitkosten en maandelijkse premiekosten voor een AOV? Het kan tegenwoordig ook een stuk voordeliger door zelf online een AOV af te sluiten.

Daarnaast kun je ook kiezen voor een kortlopende AOV. Zo ben je verzekerd voor een periode van maximaal 5 jaar, waardoor je maandelijks fors minder premie betaalt.

Belastingtechnisch helemaal goed voorbereid het nieuwe jaar in? Lees dan ook onze eindejaartips voor ondernemers

Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Je overweegt om voor jezelf te beginnen als zzp’er, maar wil ook graag een vast salaris of de zekerheden van werken in loondienst. Dan kun je…
Veel zzp’ers houden zelf hun administratie bij. Dat betekent dat je na geleverde goederen of diensten een factuur moeten sturen aan klanten of…
Welk uurtarief kan ik vragen als zzp’er? Niet alleen starters, maar ook ervaren zzp’ers worstelen met deze vraag. Wij laten zien hoe je stap voor stap…